Kapitel 6

Bindning

 

1. - Är kroppen, Nagasena, kär för er eremiter?

- Nej, min kung.
- Men varför ger ni då näring åt den och slösar uppmärksamhet på den?
- Vi ger näring åt den och tar hand om den som du skulle ta hand om ett sår, inte för att såret var kärt för dig utan bara så att köttet skulle växa ihop igen. För detta sades av Den Välsignade:

Denna smutsiga kropp stinker grundligt
Som dynga, som en avträdesplats;
Denna kropp som människor som har insikt,
Fördömer, är föremål för en dåres förtjusning.

”En svulst där nio hål finns
höljd i en rock av klibbig hud
Och som dryper smuts från alla håll,

Förorenar luften med stank vida omkring.
Om det måhända skulle inträffa
Att vad som är invärtes skulle komma ut
En människa skulle säkert behöva en piska
Med vilken man jagar hundarna och kråkorna på flykt.”
(Visuddhimagga övers Bhikkhu Nanamoli)

2. - Om Buddha var allvetande, varför lade han fram ordensreglerna bara när tillfälle uppstod?

- Han lade fram ordensreglerna bara när det behövdes som en skicklig läkare bara ordinerar medicin när det uppstår behov eftersom han känner till alla mediciner innan sjukdom uppstår.

3. - Om Buddha hade de trettiotvå kännetecken för en stor man varför hade inte också hans föräldrar dem?

- Som lotus som växer upp från dy och blir perfekt i vattnet så att den inte liknar ursprunget så var Buddha olik sina föräldrar.

4. - Levde Buddha som en Brahmacarin, i celibat?

- Ja, det gjorde han.
- Då var han en anhängare av Brahma!
- Även om en elefant låter som en häger, är han inte en hägeranhängare. Säg mig, store kung, är Brahma en varelse med intelligens (buddhi)?
- Ja.
- Då är han säkerligen en anhängare av Buddha!

5. Är ordination en god sak?

- Det är det.
- Men fick Buddha den eller inte?
- Min kung, när Buddha nådde allvetande vid foten av Bodhiträdet så var det en ordination för honom, det fanns inga andra som delade ut ordination till honom på det sätt som han framställde för sina lärjungar.

6. - För vem är tårar ett botemedel, för den människa som gråter vid sin moders död eller han som gråter på grund av tillgivenget för sanningen?

- Tårarna från den första, min kung, fläckade och heta av begär men tårarna från den andre är obefläckade och kalla. Det ligger bot i kyla och lugn men i hetta och begär ligger ingen bot.

7. - Vilken är skillnaden mellan någon som är full av begär och den som är utan begär?

- Den ene är förslavad, min kung, och den andre är inte förslavad.
- Vad innebär det?
- Den ene lider nöd, men inte den andre.
- Men båda av dem tycker om god mat, ingen tycker om dålig mat.
- Den man som är full av begär, min kung, äter sin mat och känner både smaken och begäret efter smaken, men den utan begär känner bara smaken och inre det begär som uppstår på grund av den.

8. - Var vistas visdom?

- Ingenstans, min kung.
- Då finns det ingen visdom.
- Var vistas vinden?
- Ingenstans.
- Då finns det ingen vind!
- Bra talat, Nagasena, du är skicklig i att svara.

9. - Vad menas med återfödelsernas kretslopp (samsara)?

- Alla som föds här, dör här och föds någonstans. Efter att ha fötts där, dör de och föds någon annanstans

10. - Hur minns vi vad som gjordes för länge sen?

- Genom minne (sati)
- Är det inte genom sinnet (citta) som vi kommer ihåg?
- Min kung, kommer du ihåg någon angelägenhet som du gjort och sedan glömt?
- Ja.
- Var du då utan ett sinne?
- Nej, men mitt minne svek mig.
- Varför säger du då att det är genom sinnet som vi kommer ihåg?

11- Uppstår minne alltid som personligt eller väcks det upp av påminnelse utifrån?

- Både och, min kung.
- Men innebär det inte att allt minne är personligt i sitt ursprung?
- Om, min kung, det inte fanns delgeende minne då skulle hantverkare inte behöva öva eller utbilda sig och lärare skulle vara onödiga, men motsatsen är fallet.