Presentation av författare
Klicka på minityrbilderna för att få större bilder

Bhikkhu Bodhi


Född 1944 
 New York

Ordinerad som munk i Sri Lanka 1972 och studerade buddhism i Sri Lanka och Indien 1972 -1977. Numera ledare av Buddhist Publication Sociaty i Kandy. Bhikkhu Bodhi har översatt palitexter och publicerat essayer. 

Ajahn Brahmavamso


Född 1951
London

Examen vid Cambridge University i teoretisk fysik. Ordinerad 1974 och undervisades under flera år av Ajahn Chah. 1983 inbjöds han till Buddhist Society of Western Australia och är nu chefmunk i Bodhinyana Buddhist Monastery.

Ajahn Chah
1918-1992

Thailändsk munk som tillhörde den så kallade "Thai Forest Tradition". Ajahn Chah var speciellt mån om att sprida buddhism i väst och grundade Wat Pah Nanachat, träningskloster för västerlänningar. Författare till en rad essayer och böcker

K.Sri Dhammananda


 1919-2006
Född i Sri Lanka

(PhD. D Lit.) Sedan 1952 verksam i Malaysia. Grundat Buddhist Missionary Society, för att ge lekmän större möjligheter till att spela en mer aktiv roll. Grundat tidskriften Voice of Buddhism

Pra Debvedi


Född 1939

Pra Debvedi, en känd lärd munk från Thailand, är också känd under namnet P.A. Payutto eller  Dhammapitaka (ett namn som han fått av den thailändske kungen). Han har också publicerat under  namnen Debvedi och Rajavaramuni

Hans mest kända verk är den  omfattande Buddhadhamma.

Nina van Gorkom
Född 1928, Nederländerna

nina.jpg (84398 byte)

Kom 1965 till Thailand som diplomathustru. Bott i Haag sedan 1990. Skrivit många buddhistiska böcker, varav många är översatta till thailändska och utgivna i många upplagor. De har också blivit översatta i Sri Lanka, Indonesien och Nepal

Bhante Henepola Gunaratana
Född 1927 i Sri Lanka

Ordinerades som munk i Sri Lanka 1947. Arbetat i Indien, Malaysia, Kuala Lumpur. Kom till USA 1968. Numera verkar Bhante G, som han populärt kallas, i Bhavana Sociaty West Virginia. Undervisar om buddhism på olika universitet och är en uppskattad meditationslärare. Bhante G har lett flera retreater i Sverige.
Har skrivit Come and See, The Path of Serenity and Insight, The Jhanas och Mindfulness In Plain English

Gunnar Gällmo
Född 1946 i Sverige

gunnar g.jpg (15592 byte)

Översättare och författare, formellt buddhistisk lekman sedan 1968; medarbetar i den buddhistiska rörelsen i Sverige, från 1980 också internationellt i den buddhistiska delen av esperantorörelsen; har gjort översättningar från pali och skrivit några egna böcker.

Rune E A Johansson

Rune E. A. Johansson (1918-1981) var Fil.lic i psykologi och dessutom mycket välorienterad i flera språk, först och främst pali, buddhismens heliga språk. Rune Edvin Arvid, som han egentligen hette, föddes och växte upp i Skåne och studerade i Lund, där han så småningom blev universitetslektor i psykologi. Han kom dock inte länge att stanna på posten, då han fick mycket smickrande erbjudandenatt undervisa vid vetenskapliga institutioner utomlands. Han fick utan ansökan en tjänst vid FOA, där han snabbt avancerade till laborator.

Rune Johansson kom så småningom allt mer att intressera sig för buddhismen och kände sig till sist som övertygad buddhist. Han fördjupade sig i studiet av pali under långa perioder i Indien och Sri Lanka och översatte viktiga texter till svenska och engelska. 

Kåre A. Lie

Född i Norge
Översättare av pali och dhammatexter och författare till böcker om dhamma.

 Narada Mahathera
1898-1983

Mahathera Narada föddes utanför Colombo Sri Lanka. Han skrev många böcker till exempel The Buddha and His Teaching.

Nayanaponika Thera
1904-1994

Nayanaponika Thera föddes i Tyskland och ordinerades som munk i Sri Lanka 1936. Han var en av de främsta uttolkarna av buddhismen. 1958 grundade han Buddhist Publication Sociaty i Kandy 1958, där han var verksam till sin död. Hans "Heart of Buddhist Meditation" är ett klassiskt verk

Piyadassi Thera
1915-1997


 

Piyadassi Thera föddes i Sri Lanka. Buddhistisk forskare, väl insatt i Tipitika, den buddhistiska läran. Har skrivit många böcker.

Lily de Silva,  M.A., Ph.D.

Lily de Silva, professor emeritus University of Peradeniya, Sri Lanka i pali och buddhism, medarbetare i tidskrifter, redaktör för bla. a. Digha Nikaya Tika

Thanissaro Bhikkhu
(Ajaan Geoff)


Född i USA
1949

Ordinerad 1974. Abbot i Metta Forest Monastery, San Diego, Kalifornien sedan 1993. Har översatt och analyserat en mängd av suttor från pali till engelska. 

Thich Nhat Hanh

thich.jpg (6631 byte)
Född i Vietnam 1926

Munk 1942. Levt i exil från Vietnam sedan 1966. Zenmästare, poet och aktivist för fred och mänskliga rättigheter. Grundade Van Hanh Buddhist University i Saigon. Arbetar och lever i Plum Village, ett retreatcenter, Frankrike. Många av hans böcker är översatta till svenska.

Walpola Rahula


Född i Sri Lanka

Buddhistmunk och forskare. Har bl,a, skrivit What the Buddha taught.
 

 Yogavacara Rahula


Född 1948
Kalifornien

Bhante Rahula ordinerades som munk i Sri Lanka 1975. År 1986 återvände han till USA och har sedan dess vistats på Bhavana Society i West Virginia. Meditationslärare. Sommaren 1998 ledde Bhante Rahula en retreat i Sverige.