De tio fulländningarna - förklarade

 

1:a fulländningen: generositet dâna

Precis som när en vattenkruka som vänds upp och ner och vattnet då rinner ut och krukan inte kan ta tillbaka något av det, så ångrar generositetens fulländning inte det minsta det som givits bort, inte ens när allt givits bort.

2:a fulländningen: etik sila

Precis som en jak vars svans fastnat i en buske hellre dör än drar bort den, så består etikens fulländning i att noggrant och omsorgsfullt hålla fast vid alla levnadsreglerna och att lova att inte under någon omständighet bryta dem, inte ens under dödshot.

3:e fulländningen: uppgivande nekkhamma

Precis som en fånge i fängelse inte önskar sig något intensivare än att få komma därifrån, så består uppgivandets fulländning i längtan efter att komma ut från den förgängliga tillvaron och att endast ha denna önskan: att spotta ut förgängligheten, att bli fri från den en gång för alla.

4:e fulländningen: vidom paññâ

Precis som en munk på allmoserunda inte negligerar något hem utan går till alla familjer utan undantag, så består vishetens fulländning i att inte lämna några luckor, inte utelämna något och att vara redo att lära från alla visa människor som har kommit längre, inte ens om de råkar vara yngre än en själv.

5:e fulländningen: energi viriya

Precis som fältherren ordnar sin styrka som ett lejon antingen han står, går eller sitter, så består energins och hänförelsens fulländning i att sträva självständigt och beslutsamt och fortsätta med den handlig som påbörjats och att hålla ut till dess uppfyllelse.

6:e fulländningen: tålamod khanti

Just som det stora jordklotet finner sig i de mest vedervärdiga ting, så består tålamodets fulländning i att finna sig i förtal, onåd och alla andra respektlösheter utan motvilja, tålmodigt och att under tiden låta dem försvinna.

7:e fulländningen: tillit sacca

Precis som en stjärna aldrig avviker från sin fasta bana, så består tillitens fulländning i sannfärdighet, som inte under några omständigheter ljuger, inte rör sig ens en tum från den faktiska och verkliga sanningen oavsett för vilken obetydligt fördel som helst.

8:e fulländningen: beslutsamhet aditthâna

Precis som ett berg står orörligt även i den starkaste storm och inte kan kastas över ända, så består beslutsamhetens fulländning i att förbli orubbad i sina gynnsamma val och inte låta sig störas av något när man fullföljer goda och nyttiga saker.

9:e fulländningen: gränslös kärlek mettâ

Precis som friskt vatten vederkvicker och rengör både välförtjänta och icke välförtjänta människor utan undantag, så omfattar den gränslösa kärlekens fulländning både vänner och fiender på samma sätt och visar ingen åtskillnad, favorisering eller partiskhet.

10:e fulländningen: jämnmod upekkha

Precis som det stora jordklotet förblir oberört och lugnt och undviker tycka om och inte tycka om antingen man kastar rena eller orena ting på det, så består också jämnmodets fulländning i att alltid förbli lugn och samlad,   varken avvärja eller dra till sig något vare sig lidande eller njutning. Orubblig såväl i starka konflikter som i den största framgång.

 

Källa: http://What-Buddha-Said.net/drops/V/The_10_Perfections_Explained.htm
Översättning Kerstin Jönhagen