DE FYRA ÄDLA SANNINGARNA
ARIYA SACCA

DEN ÄDLA ÅTTAFALDIGA VÄGEN
ATTHANGIKA MAGGA

DE FYRA ÄDLA SANNINGARNA:

Sanningen om lidandet

Sanningen om lidandets orsaker

Sanningen om lidandets upphörande.

Sanningen om vägen till lidandets upphörande

DEN ÄDLA ÅTTAFALDIGA VÄGEN

rätt förståelse

rätt tanke

rätt tal

rätt handlande

rätt livsföring

rätt strävan

rätt uppmärksamhet

rätt koncentration