Buddhistisk psykologi
Innføring i abhidhamma

Forfatter: Lie, Kåre A.
Solum forlag 2007, ISBN978-82-560-1551-1
Utgivelsesår: 2007

 

Översättning
Kerstin Jönhagen 2008