KÄLLA FÖRFATTARE ÖVERSÄTTNING
www.seaox.com/thich.html Thich Nhat Hanh Kerstin Jönhagen 2002-10-02

 

FJORTON LEVNADSRÅD

Thich Nhat Hanh

 

Högakta inte blint eller klamra fast vid någon lära, teori eller ideologi, inte ens någon buddhistisk. Alla tankesystem är menade som vägledning. De är inte absoluta sanningar.

Tro inte att den kunskap du just nu har är oföränderlig, absolut sann. Undvik att bli trångsynt och fastlåst vid rådande tankar. Lär och träna att inte hålla fast vid åsikter utan var öppen för andras ståndpunkter. Sanning hittas i livet och inte bara i teoretisk kunskap. Var benägen att lära under hela livet och att alltid vara uppmärksam på verkligheten i dig själv och i världen.

Tvinga inte andra, det gäller också barn, att i något som helst syfte anta dina åsikter, varken genom auktoritet, hot, pengar, propaganda och inte heller undervisning. Men hjälp andra att genom medkännande samtal att ge upp fanatism och fördomar.

Undvik inte lidande och blunda inte för lidande. Förlora inte medvetenhet om lidandets existens i världen, finn olika sätt att vara med dem som lider genom personliga kontakter och besök, i tankar och ord. Väck ditt eget och andras medvetenhet om världens lidande.    

Samla inte rikedomar när miljontals svälter. Ha inte profit, rikedom eller sensuella njutningar som mål för ditt liv. Lev enkelt och dela tid, kraft och förnödenheter med dem som behöver.

Ge inte näring åt ilska och hat. Träna att meditera medkänsla så snart som ilska eller hat dyker upp så du djupare kan förstå den person som gett upphov till ilskan och hatet. Lär dig att se på andra människor med medkänsla.

Förlora inte dig själv i förvirring eller i det som finns runt dig. Lär dig att tillämpa andning för att återvinna ro i kropp och sinne, att träna medvetenhet och att utveckla koncentration och förståelse.

Tala inte så att du skapar oenighet och blir orsak till att gemenskap bryts. Lägg all kraft på att finna försoning och lösning på alla konflikter även om de är små.

Tala inte osanning för att i eget intresse göra intryck på folk. Tala inte så du blir orsak till dispyter och hat. Sprid inte nyheter som du inte är säker på. Kritisera eller fördöm inte saker du inte vet något om.  Var alltid sanningsenlig och positiv. Ha mod att säga din mening om orättvisa, även om det hotar din egen säkerhet.

Utnyttja inte det buddhistiska samfundet till egen fördel eller vinst eller förvandla det till ett politiskt parti. Däremot skall ett religiöst samfund inta en klar ståndpunkt mot förtryck och orättvisa och sträva efter att ändra på förhållanden utan att engagera sig i partipolitik.

Var inte tillfreds med att leva med det som är skadligt för människor och natur. Investera inte i företag som tar ifrån andra deras möjligheter att leva. Välj verksamhet som hjälper dig att fullända medkänsla.

Döda inte. Tillåt inte andra att döda. Hitta alla medel som är möjliga för att skydda liv och hindra krig.

Äg inte något som tillhör andra. Respektera andras egendom men hindra andra från att göra sig rika på mänskligt lidande eller andra varelsers lidande.

Missköt inte din kropp. Lär dig att behandla den med respekt. Se inte din egen kropp bara som ett verktyg. Bibehåll vital kraft (sexuell, andning, andlig) för att förverkliga Vägen. Sexuella känslor skall inte uttryckas utan kärlek och engagemang. Var medveten om det framtida lidande som sexuella relationer kan orsaka. För att värna om andras lycka, respektera andras rättigheter och engagemang. Var fullt medveten om ansvaret att bringa nya liv till världen. Meditera över den värld till vilken du bringar nya liv.

Tro inte att jag känner att jag följer vart och ett av dessa fjorton råd perfekt. Jag vet att jag felar på många sätt. Ingen av oss kan till fullo följa dem. Men jag måste arbeta dagligen på målet. Dessa är mina mål. Inga ord kan ersätta träning, ondast träning kan förverkliga orden.

”Fingret som pekat mot månen är inte månen”