Uposatha

 

 

Uposatha - poya, fullmånedagarna 2021

Efter Sri Lankesisk uposathakalender
men efter svensk månkalender

 

28 januari Duruthu poya. Till minne av när Buddha anlände till Sri Lanka nio månader efter sin Upplysning tillsammans med tusen munkar
27 februari Navam poya  Till minne av när Sariputta och Mogallana inträder i orden
28 mars Medin poya Till minne av när Buddha besökte sitt förra hem för att undervisa dhamma
27 april Bak poya Till minne av Buddhas andra besök i Sri Lanka
26 maj Visakha poy (Vesak) - Buddhas dag. Till minne av de tre viktigaste händelserna i Buddhas liv som inträffade på denna fullmånedag: födelse, upplysning och slutliga befrielse (parinibbana)
24 juni juni Poson poya - Buddhismen infördes officiellt i Sri Lanka (247 fvt) av kejsar Asokas som Mahinda.
24 juli Esalha poya Till minne av Buddhas första tal - Dhammacakkhapavattana sutta  Regnperioden börjar följande dag.

22 augusti Nikini-dagen till minne av det första sanghakonventet som hölls tre månader efter Buddhas bortgång.
21 september Binara-dagen Till minne av att Buddha ombads att instifta nunneorden
20 oktober Vap poya Till minne av att St Lankas kung Devanampiyatisa skickar förfrågan till kung Asoka att skicka sin dotter Sanghamitta till Sri Lanka för att bilda nunneorden.
19 november Il poya. Regnperiodens slut
19 december Unduwap Puja. Till minne av när nunnan Sangamitta kom till Sri lanka tillsammans med 500 andra nunnor från Indien under 200-talet före vår tideräkning och bildade Sri Lankas första nunnesangha. Hon hade också med sig en stickling från Bodhiträdet som planterades i Anuradhapura.

 

Buddha tog upp en gammal sed i en tid då det inte fanns kalendrar och asketerna praktiserade på fullmånedagarna för att ägna sig åt andliga uppgifter i stället för de världsliga.
Buddha utvecklade denna sed så att kloster och tempel reciterade buddhistiska texter på fullmånedagar - poya. När buddhismen kom till Sri Lanka 247 f.v.t. introducerades poyatraditionen där.