Praktiska råd till mediterande

av
Shwe Oo Min


Shwe Oo MinShwe Oo 
Venerable Sayadaw U Kosala (Shwe Oo Min Sayadaw) 1913-2002

Min Dhamma Sukha Tawya, 'International Forest Centre'
Aung Myay Tharyar Road - Koun Tala Paung Village -
Mingaladon, Yangon, Myanmar
http://dhammasukha.free.fr/biblio/shweoomin.htm

Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från norsk översättning från franska  av Kåre A.Lie
http://www.lienet.no/Shweoo.htm

Praktiska råd för dig som är lite insatt i vipassanameditation. Använd listan som en självkontroll.
Ta gärna en punkt om dagen så det inte blir för mycket åt gången.

 

Det viktigaste när vi mediterar, är att ha rätt inställning.

 • När du mediterar så skall du:

  •  inte koncentrera dig alltför mycket

  •  inte försöka att kontrollera något

  •  inte försöka att skapa något

  •  inte tvinga dig att förtränga något

 • Försök inte att skapa något

  • avvisa inte det som händer

  • när något uppstår eller försvinner, så glöm inte att vara uppmärksam på det

 • Att försöka skapa något är lobha (begär)

  • att avvisa det som sker är dosa (motvilja)

  • att inte vara uppmärksam på det som uppstår eller försvinner är moha (vanföreställning, okunnighet)

 • Det är bara när lobha, dosa eller soka (sorg,bedrövelse) inte finns i det observerande sinnet som vi har den rätta meditativa inställningen.

 • Du bör kontrollera och lägga märke till vilken inställnig du har när du mediterar.

 • Du bör acceptera och iaktta både bra och dåliga upplevelser på samma sätt.

 • Vill du bara ha bra upplevelser?

  • stretar du emot även den lilla minsta obehagliga upplevelse

  • Är detta bra? Är detta Dhammas väg?

 • Ha inga förväntningar

  • önska dig inget

  • var inte otålig

  • för om du har denna inställning i sinnet blir det svårt att meditera

 • Varför koncentrerar du dig så mycket när du mediterar?

  • är det för att du vill att något ska uppstå?

  • vill du något?

  • Vill du att något skall upphöra?

  • Det kan hända att du har en av dessa inställningar

 • Om du är trött i sinnet mediterar du på fel sätt

 • Du kan inte meditera om sinnet är spänt

 • Om du är trött i sinne och kropp är det dags att kontrollera om du mediterar på rätt sätt

 • Att meditera innebär att vara uppmärksam och observera med medvetenhet och förståelse

  • det handlar inte om att tänka, reflektera eller döma

 • Träna inte med ett sinne som vill något eller som vill att något skall uppstå

  • det enda resultatet av det är att du sliter ut dig

 • Ett meditativt sinne skall vara avslappnat och lugnt

 • Både sinne och kropp bör vara utan spänningar

 • Ett flexibelt och fritt sinne gör det lättare att meditera

  • Har du den rätta inställningen?

 • Det är inte så viktigt om du får bra eller dåliga upplevelser

  • att meditera innebär att acceptera, släppa taget och observera

 • Vad gör sinnet?

  • Tänker det eller är det uppmärksamt på det som sker?

 • Var befinner sig sinnet just nu?

  • är det utanför sig själv? Eller är det inne i sig själv?

 • Är det observerande sinnet verkligen uppmärksamt?

  • eller är det bara en ytlig uppmärksamhet?

 • Du skall inte försöka att ändra saker så att de blir som du önskar

  • Du bör hellre försöka att se det som sker så som det sker

 • Låt inte tankar störa dig

  • du tränar inte för att stoppa tankarna

  • Var uppmärksam och se tankarna efter hand som de uppstår. Det är det du tränar för

 • Det är inte meningen att du skall avvisa objektet (fenomenen, det som uppstår, det du observerar)

  • Det är meningen att du skall se (och därmed observera, lägga märke till) de orenheter som uppstår på grund av objektet på så sätt att de försvinner

 • Bara när du har saddha (tillit, tilltro) kan viriya (energisk insats) uppstå

  • bara när du har viriya kan sati (uppmärksamhet) upprätthållas

  • bara när du upprätthåller sati kan du etablera samadhi (koncentration)

  • bara när du har etablerat samadhi kan du se tingen som de verkligen är

  • När du börjar se tingen som de verkligen är, befästs saddha

 • Var uppmärksam på det som finns just nu

  • tänk inte på det som har skett

  • planera inte vad du skall göra

 • Objektet är inte viktigt

  • sinnet som arbetar i bakgrunden, och som arbetar med att vara uppmärksamt (det observerande sinnet) är viktigare

  • om observationen (sinnet) sker med rätt inställning kommer objektet att vara bra