Samyojana - De tio bojorna
 

 

 

Samyojana
De tio bojorna


1.Egen åsikt sakkâya-ditthi

2.Skepsis vicikicchâ

3.Fastklamrande vid regler och ritualer silabbata-parâmâsa

 


 


4.Sinnesbegär kâma-râga,

5.Hat, vyâpâda


 



1-5
6-10

 



6. Begär efter tunn materiell existens, rupa-râga


7.Begär efter icke-materiell existens arupa-râga

8.Egenkärlek mâna

9.Rastlöshet uddhacca

10. Okunnighet avijjâ

 

 

De tio bojorna som binder människor till kretsloppet (samsara)
 


Den som blivit fri från de tre första bojorna är en sotâpanna, som övervunnit strömmarna, som tagit ett första steg mot Nibbana

  • Egen åsikt. En människa som lämnat denna boja har inte kvar någon åsikt om att "kroppen är min" eller om "jag".
  • Skepsis. En människa som lämnat denna boja har inte kvar någon tanke på om vägen hon valt är klar eller ej. Hon vet.
  • Tro på ritualer. En människa som lämnat denna boja har inte kvar någon tanke på att om hon följer en viss ritual så når hon Nibbana.

Den som tillsammans med de tre första bojorna har blivit fri från den fjärde och femte (i grövre former) kallas sakadâgâmi, en som övervunnit återfödelse och föds bara en gång till innan han/hon uppnår Nibbana.

Den som helt har blivit fri från de 5 första bojorna kallas anagami, en som har övervunnit icke-återfödelse.



Kallas "lägre bojor" för de binder till sinnesvärlden

Kallas "högre bojor" för de binder till de fina materias världar och immateriella världar



Den som är fri från alla tio bojorna kallas arahant, har nått Upplysning, Nibbana