37 upplysningfaktorer

Bodhipakkhiya Dhamma

 

 

Fyra Satipathana - medvetenhetens fyra grundpelare
Fyra Padhana - de fyra rätta krafterna på den åttafaldiga vägen
Fyra Iddhi pada - fyra vägar till kraft
Fem Bala - kraft till andlig insikt
Fem Indriya - andlig förmåga
Sju Bojjhanga - upplysningsfaktorer
Åtta Magga - den ädla åttafaldiga vägen

 

 Satipathana - Medvetenhetens fyra grundpelare

1. Kayanupassana – medvetenhet om kroppen
2. Vedananupassana – medvetenhet om känslorna.
3. Cittanupassana – medvetenhet om sinnet.
4. Dhammanupassana – medvetenhet om fenomenen (dhamma). 

Padhana - Krafterna - De fyra rätta krafterna på den åttafaldiga vägen

1. Samvara-padhâna - kraften att undvika det onda
2. Pahana - kraften att övervinna det onda
3. Bhavana - kraften att utveckla det goda
4. Anurakkhana - kraften att upprätthålla
det goda
 

Idhi pada – Fyra vägar till kraft

1. Chanda dhipada – koncentration på avsikt
2. Cittadhi pada – koncentration på energi
3. Viriyadhi pada – koncentration på medvetenhet
4. Vimansadhi pada – koncentration på utforskning

Bala- Kraft till andlig insikt

1. Saddha Bala – tilltrons kraft
2. Viriya Bala – strävans kraft
3. Sati Bala – medvetenhetens kraft
4. Samadhi Bala – koncentrationens kraft
5. Panna Bala – visdomens kraft

Indriya – andlig förmåga

1. Saddhi Indriya – tilltrons förmåga
2. Viriya Indriya – strävans förmåga
3. Sati Indriya – medvetenhetens förmåga
4. Samadhi Indriya – koncentrationens förmåga
5. Pañña Indryia – visdom ens förmåga

Bojhanga - upplysningsfaktorer

1. Sati - medvetenhet
2. Dhammavijaya – utforskning av Dhamma
3. Viriya – uthållig strävan
4. Piti – hängiven glädje
5. Passadhi – frid
6. Samadhi – koncentration
7. Upekkha – sinnesjämvikt

Atthangikamagga - den ädla åttafaldiga vägen

1. samma ditthi - rätt förståelse
2.
samma sankappa - rätt tanke
3.
samma vaca - rätt tal
4.
samma kammanta - rätt handlande
5.
samma ajiva - rätt livsföring
6.
samma vayama - rätt strävan
7.
samma sati - rätt uppmärksamhet
8.
samma samadhi - rätt koncentration