JIVAKA SUTTA

Majjhima Nikaya 55

Samtal med Jivaka
om att äta kött

51
Detta har jag hört:

En gång vistades Den Välsignade i Jivaka Komarabhacca i Rajagaha. Där närmade sig Jivaka Komarabhacca och sedan han hälsat vördnadfullt på Den Välsignade tog han plats på lämpligt ställe. När han tagit plats, vände han sig till Den Välsignade:

- Vördade Herre, jag har fått veta att det sägs att människor dödat levande varelser avsiktligt åt Samana Gotama och att Samana Gotama avsiktligt ätit kött slaktat avsiktligt för honom och för hans räkning. Vördade Herre! Är det som dessa säger ”människor dödar levande varelser avsiktligt åt Samana Gotama och Samana Gotama har avsiktligt ätit kött slaktat avsiktligt för honom och för hans räkning” i överensstämmelse med vad Den Välsignade säger? Är detta inte att de framför falska beskyllningar? Är det som de påstår i överensstämmelse med vad Den Välsignade har förklarat? Skall det inte vara rimlig anledning till kritik, dock ringa, vad Den Välsignade uppgetts säga och i upprepning av det av andra människor?

52
- Jivaka, de som säger ”människor dödar levande varelser avsiktligt åt Samana Gotama och Samana Gotama har avsiktligt ätit kött slaktat avsiktligt för honom och för hans räkning” är inte i överensstämmelse med vad jag har sagt. De förvränger mig, Jivaka! Jag förklarar att kött inte kan ätas under tre omständigheter: När det setts eller hörts eller misstänkts (att en levande varelse har blivit avsiktligt slaktad för personen som äter); dessa, Jivaka är de tre omständigheter när kött inte skall ätas, Jivaka! Jag förklarar att kött kan ätas under tre omständigheter: När det inte setts eller hörts eller misstänkts (att en levande varelse har blivit avsiktligt slaktad för personen som äter); Jivaka, jag säger dessa är de tre omständigheter när kött kan ätas.

53
Jivaka, enligt läran lever en munk i beroende av en by eller en stad. Han står fast vid ett sinne (fyllt av) gränslös kärlek (metta) som sprids i en stadsdel, liksom i en andra stadsdel, liksom i en tredje stadsdel, liksom i en fjärde stadsdel, på samma sätt, genom att identifiera sig med alla varelser överallt, ovan, under, och tvärsöver, står han fast vid ett sinne (fyllt av) gränslös kärlek (metta) som sträcks ut till alla varelser i världen, och detta är vidsträckt, upphöjt, gränslöst, fredligt och utan illvilja.

Till honom kommer en lekman eller lekmans son för att inbjuda honom till nästa dags måltid. Jivaka! Han tar emot inbjudan om han önskar. På morgonen efter att natten passerat, ordnar han sin munkdräkt och tar tiggarskålen och ytterdräkt och går till lekmannens eller lekmannens sons hus och sätter sig på den plats som förberetts åt honom. Sedan sätter lekmannen eller lekmannens son fram åt honom utsökt allmosemat. Men munken tänker inte så: ”Det skulle vara bra om denne lekman eller lekmans son sätter fram utsökt allmosemat”. Inte heller tänker han så: ”Det skulle vara bra om denne lekman eller lekmans son sätter fram utsökt allmosemat även i framtiden”. Han äter denna allmosemat utan att vara glupsk eller bli omtöcknad av den och utan längtan efter den, men ser faran i den och förstår hur man flyr (från fastklamrande) från den.

Jivaka, vad tror du? Har vid ett sådant tillfälle denna munk för avsikt att skada sig själv eller andra eller både sig själv och andra?

- Nej, Vördade Herre.

- Jivaka, när sig vid ett sådant tillfälle inte denna munk själv med oskyldig föda?

- Så är det, Vördade Herre. jag har fått veta att det sägs: ”Brahman står fast vid gränslös kärlek”. Nu ser jag med mina egna ögon att Den Välsignade är denna som står fast vid gränslös kärlek. Vördade Herre, Den Välsignade står verkligen fast vid gränslös kärlek.

- Jivaka, Det må finnas illvilja beroende på sensuella begär, hat eller vanföreställning. Tathagatha har gjort sig fri från sensuella begär, hat och vanföreställning, har ryckt upp dem med rötterna och har gett upp dem liksom ett avhuggande. en palmstubbe, har gjort dem oförmögna till vidare existens eller att uppstå igen. Jivaka, om det du sade avser detta, godtar jag vad du säger.

- Vördade Herre, Vad jag sade avser just detta.

54
- Jivaka, i denna Sasana lever en munk i beroende av en by eller en stad. Han står fast vid ett sinne (fyllt av) medkänsla. med osjälvisk glädje, med sinnesjämvikt som sprids i en stadsdel, liksom i en andra stadsdel, liksom i en tredje stadsdel, liksom i en fjärde stadsdel, på samma sätt, genom att identifiera sig med alla varelser överallt, ovan, under, och tvärsöver, står han fast vid ett sinne (fyllt av) sinnesjämvikt som sträcks ut till alla varelser i världen, och detta är vidsträckt, upphöjt, gränslöst, fredligt och utan illvilja.

Till honom kommer en lekman eller lekmans son för att inbjuda honom till nästa dags måltid. Jivaka! Han tar emot inbjudan om han önskar. På morgonen efter att natten passerat, ordnar han sin munkdräkt och tar tiggarskålen och ytterdräkt och går till lekmannens eller lekmannens sons hus och sätter sig på den plats som förberetts åt honom. Sedan sätter lekmannen eller lekmannens son fram åt honom utsökt allmosemat. Men munken tänker inte så: ”Det skulle vara bra om denne lekman eller lekmans son sätter fram utsökt allmosemat”. Inte heller tänker han så: ”Det skulle vara bra om denne lekman eller lekmans son sätter fram utsökt allmosemat även i framtiden”. Han äter denna allmosemat utan att vara glupsk eller bli omtöcknad av den och utan längtan efter den, men ser faran i den och förstår hur man flyr (från fastklamrande) från den.

Jivaka, vad tror du? Har vid ett sådant tillfälle denna munk för avsikt att skada sig själv eller andra eller både sig själv och andra?

- Nej, Vördade Herre.

- Jivaka, när sig vid ett sådant tillfälle inte denna munk själv med oskyldig föda?

- Så är det, Vördade Herre. jag har fått veta att det sägs: ”Brahman står fast vid sinnesjämvikt. Nu ser jag med mina egna ögon att Den Välsignade är denna som står fast vid sinnesjämvikt. Vördade Herre, Den Välsignade står verkligen fast vid sinnesjämvikt.

- Jivaka, Det må finnas illvilja beroende på sensuella begär, hat eller vanföreställning. Tathagatha har gjort sig fri från sensuella begär, hat och vanföreställning, har ryckt upp dem med rötterna och har gett upp dem liksom ett avhuggande. en palmstubbe, har gjort dem oförmögna till vidare existens eller att uppstå igen. Jivaka, om det du sade avser detta, godtar jag vad du säger.

- Vördade Herre, Vad jag sade avser just detta.

55
Jivaka! Det finns fem omständigheter när en man, som slaktar en levande varelse avsiktligt för Tathagata eller hans lärjungar, samlar många brister. När en lekman ger order:” Skaffa den där levande varelsen”, så är detta det första exemplet när han samlar många brister. När den levande varelsen ledd vid kedjan runt halsen upplever smärta och vånda så är detta det andra exemplet när han samlar många brister. När han ger order: ”slakta denna levande varelse” så är detta det tredje exemplet när han samlar många brister. När denna levande varelse känner smärta och vånda vid slakten, så är detta det fjärde exemplet när han samlar många brister. När han förnedrar Tathagata eller hans lärjungar genom att avsiktligt offra kött som är otillåtet, så är detta det femte exemplet när han samlar många brister. Jivaka! Den som slaktar en levande varelse avsiktligt för Tathagata eller hans lärjungar samlar många brister på dessa fem sätt.

När detta sats sade Jivaka Komarabhacca;

- Underbart, Vördade Herre! Märkvärdigt, Vördade Herre! Munkar när sig själva endast med tillåten föda! Vördade Herre! Munkar när sig själva endast med oskyldig föda.

Utmärkt, Vördade Herre (är dhamma)! Utmärkt, Vördade Herre (är dhamma). Må Den Välsignade antaga mig som lekmannalärjunge ”som från nu har tagit tillflykt (till de tre juvelerna) för livet”.

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Myanmar Tipitaka Association 1990