Namo tassa bhagavatho arahato sammâsambuddhassa

 

Majjhima Nikaya i brahmi-skrift
av Kåre Lie tor 14 apr 2011, 10:13 (utdrag från Dhammaforum.se)
Översättning Kerstin Jönhagen

Otroligt! Nu är det någon som har gett ut Majjhima Nikaya i brahmi-skrift!

Detta är verkligen en speciell bok. Det är antagligen den enda bok som getts ut i den gamla brahmi-skrift, det äldsta skriftsystemet i India, som i huvudsak är känt bara från kung Asokas inskriptioner ett par hundra år efter Buddha. Och som om det inte var nog, så är texten i boken på pali, Buddhas språk. Det är ingen som vet något säkert om detta, men nyare fynd av inskriptioner kan tyda på att denna skrift var känd också på Buddhas tid. Nu blev naturligtvis hans samtal nerskrivna långt senare, men om någon hade suttit och antecknat medan man lyssnade på Buddha, skulle det nog ha sett ut ungefär som sidorna i denna bok.