Det finns många fallgropar på en buddhists väg. Andligt högmod är en. En annan är att uppfatta Buddhas lära som pessimistisk och dyster. Buddhas lära är verkligen inte pessimistisk utan glad och optimistisk, men när vi glömmer det är humor en bra hjälp. Katten Dharma är en bra bot mot både andligt högmod och dysterhet. Tack till denna katts skapare! Fler serier hittar du på hans hemsida.
Tillstånd att använda bilden:
Yes, you may use my cartoon for free.

Visit Dharma and friends at http://www.mahabodhi.net/dcat/

Winner of the "10 Best On The Web" Award.