Nibbana är den högsta lycka

 

NIBBANA

- att vara fri från allt som binder
- att vara fri från alla begär
- att vara fri från allt hat
- att vara fri från all okunnighet
- att vara fri från återfödelsen kretslopp

Denna Medelväg leder till lugn, förverkligande, upplysning och Nibbana
Dhammacakka Sutta

En är vägen till yttre vinning
en annan är vägen till Nibbana
Dhammapada 75

SARIPUTTA SVARAR PÅ FRÅGOR
(Översätttning från pali till norska: Kåre Lie, från norska: Kerstin Jönhagen)

En gång vistades Sariputta i staden Nalaka i Magadha. Då nalkades asketen Jambukhadaka honom, hälsade vördamt och satte sig vid hans sida.

- Jag har hört talas om nibbana, sade Jambukhadaka, men vad är egentligen nibbana?

- Det är ett fullkomligt utslocknande av begär, hat och okunnighet, min vän, svarade Sariputta.

- Men finns det en väg eller en metod för att förverkliga nibbana?

- Det finns, min vän, Det är den ädla åttafaldiga vägen, den som är rätt uppfattning, rätt förståelse, rätt tal, rätt handlande, rätt livsföring, rätt strävan, rätt uppmärksamhet, rätt koncentration. Detta är vägen till nibbana.
Samyutta Nikaya 4,251

 

Tillbaka