BUDDHISTISK KULTUR

 

Buddhistisk kultur kan variera beroende på buddhistisk tradition eller respektive buddhistiska lands kulturella och sociala seder och bruk.

Buddhistisk kultur är ett vitt begrepp och kan rymma mycket från pali till att skicka e-kort.

Men principen är att det som finns här har  utgångspunkt i Buddhas lära.

 


 
Pali - theravadabuddhismens språk   
Buddhistiska symboler
28 buddhor
Högtidsdagar
Puja
Recitation och annan chanting
Uposathadagar  
Om relikdyrkan
 

Kvinnan i buddhismen
 

Buddhismens historia
Buddhismens historia i Sverige
Många traditioner
 

Bilder
Kartor
 

Humor är en god hjälp

Mp3-spelaren

Skicka ett E-kort

Testa dina kunskaper