VEM - VAD ÅTERFÖDS?

 

       

Ett liv - det som är du som lever här och nu - har formats av alla de faktorer som ingår i Samsâra, återfödelsens hjul. Det är det som kallas kamma (karma). När det som är du dör, kan man se det som om vattendroppen som släpper från fingret och förenas med vattnet i glaset är det som var du. Du rör om i vattnet. Var finns det som var du? När en ny droppe - ett nytt liv - formas, är det samma droppe som tidigare? Ja, och nej. Processen har fortsatt. Innehållet i glaset - ditt kamma - formar din nya existens. I droppen bär du med dig delar av ditt kamma. Ditt kamma är kanske av den arten att den nya droppen, den nya existensen ger ett liv som en mäktig, betydelsefull person, eller en fattig olycklig varelse. 
Det är fel att säga att "man återföds". Det som är du nu kommer inte tillbaka. Ditt kamma har formats av det som du gjort, tänkt och sagt under alla dina existenser.

Jag är ägare till mitt kamma
Jag är arvtagare till mitt kamma
Jag är född ur mitt kamma
Jag står i relation till mitt kamma
Jag lever stödd av mitt kamma
Vilket kamma jag än gör, vare sig gott eller ont, till det blir jag arvtagare
Detta skall vi om och om igen erinra oss

Att nå befrielse - Nibbana - är målet för den som strävar att följa Buddhas Väg.