2012-09-09

LÄNKAR TILL ENGELSKA SIDOR

Det finns massor av buddhistiskt material på engelskspråkiga sidor. Du kan hitta suttor och texter av kända buddhistmunkar. Många dhammatal har lagts ut som ljudfiler som du kan ladda ner och lyssna på och recitationer på pali. Du kan hitta massor av bilder. 

Google är en utmärkt sökmotor, skriv till exempel namnet på en sutta, namn eller term och få snabba resultat. 


www.google.com

 

Internets bästa sida: Access To Insight
med en enorm samling 
suttor och andra texter 
på engelska inom theravadatraditionen

http://www.accesstoinsight.org/
 

Dhammawiki - theravadawiki
http://www.dhammawiki.com/index.php?title=Main_Page


Den mycket användbara och välkända ordboken 
Manual of Buddhist Terms and Doctrines, 
av Nyanatiloka MahaThera 
http://www.buddhanet.net/budsas/ebud/bud-dict/dic3_k.htm

En förenklad version i nedladdningsbar pdf-format:
http://www.palikanon.com/english/wtb/dic_idx.html

 

 

Bra portal
http://www.nibbana.com/

 

 Sâdhu är en annan bra portal. Klicka på ikonen!

 

Många texter
BuddhaSasana by Binh Anson

Dhammatal i Mp3-format
http://www.audiodharma.org/

Suttor på pali,
http://www.tipitaka.org/romn/

  Buddhistisk bokhandel 
http://www.pariyatti.com/


 

History of Buddhism
Timeline of Buddhism
Buddhist councils
Foundations
Four Noble Truths
Noble Eightfold Path
The Five Precepts
Nirvāna · Three Jewels
Key Concepts
Three marks of existence
Skandha · Cosmology · Dharma
Samsara · Rebirth · Shunyata
Pratitya-samutpada · Karma
Major Figures
Gautama Buddha
Buddha's Disciples · Family
Practices and Attainment
Buddhahood · Bodhisattva
Four Stages of Enlightenment
Paramis · Meditation
Buddhism by Region
Southeast Asia · East Asia
Tibet · India · Western
Schools of Buddhism
Theravāda · Mahāyāna
Vajrayāna · Early schools
Texts
Pali Canon
Pali Suttas · Mahayana Sutras
Vinaya · Abhidhamma

Comparative Studies
Culture · List of Topics
Portal: Buddhism

Image:Dharma_wheel_1.png 

 

Är det någon länk som inte fungerar längre? 
Har du tips på fler bra buddhistlänkar?
Mejla