LÄNKAR TILL ENGELSKA SIDOR

Det finns massor av buddhistiskt material på engelskspråkiga sidor. Du kan hitta suttor och texter av kända buddhistmunkar. Många dhammatal har lagts ut som ljudfiler som du kan ladda ner och lyssna på och recitationer på pali.

Länkar

Internets bästa sida med en enorm samling suttor och andra texter på engelska inom theravadatraditionen: Access To Insight Wikisidor om theravadabuddhism: Dhammawiki Den mycket användbara och välkända ordboken av Nyanatiloka MahaThera: Manual of Buddhist Terms and Doctrines Bra portal: Nibbana.com En annan bra portal: Sâdhu Dhammatal i Mp3-format: AudioDharma Suttor på pali: Tipitaka.com Buddhistisk bokhandel:Pariyatti Ett theravadaforum: Dhamma Wheel

Artiklar på wikipedia om Theravadabuddhism

History of Buddhism

Timeline of Buddhism Buddhist councils

Foundations

Four Noble Truths Noble Eightfold Path The Five Precepts Nirvāna Three Jewels

Key Concepts

Three marks of existence Skandha Cosmology Dharma Samsara Rebirth Shunyata Pratitya-samutpada Karma

Major Figures

Gautama Buddha Buddha's Disciples Family

Practices and Attainment

Buddhahood Bodhisattva Four Stages of Enlightenment Paramis Meditation

Buddhism by Region

Southeast Asia East Asia Tibet India Western

Schools of Buddhism

Theravāda Mahāyāna Vajrayāna Early schools

Texts

Pali Canon Pali Suttas Mahayana Sutras Vinaya Abhidhamma

Comparative Studies

Culture

List of Topics

Tillbaks till startsidan