JIVAKA SUTTA
Anguttara Nikaya VIII.26

Till Jivaka
Om lekmannaefterföljare

Detta har jag hört. Vid ett tillfälle vistades Den Välsignade i Rajagaha, i Jivakas mangolund. Då gick Jivaka Komarabhacca till Den Välsignade och när han anlänt och bugat satte han sig vid ena sidan. Och när han satt där sade han till Den Välsignade:
- Herre, i vilken utsträckning är man en lekmannaefterföljare?

- Jivaka, när man tagit sin tillflykt till Buddha, tagit sin tillflykt till Dhamma och tagit sin tillflykt till Sangha, i den utsträckningen är man en lekmannaefterföljare.

- Och i vilken utsträckning, Herre, är man en dygdig lekmannaefterföljare?

- Jivaka, när man avstår från att döda, från att stjäla, från att missbruka sexualiteten, från att ljuga, från att använda alkohol och droger, i den utsträckningen är man en lekmannaefterföljare.

- Och i vilken utsträckning, Herre, är man en lekmannaefterföljare som praktiserar för egen nytta men inte för andras?

- Jivaka, när en lekmannaefterföljare själv har fulländad övertygelse, men inte uppmuntrar andra att fullända sin övertygelse, när han själv är fulländad i dygd, men inte uppmuntrar andra att fullända sin dygd, när han själv är fulländad i generositet, men inte uppmuntrar andra att fullända sin generositet, när han själv önskar träffa munkarna men inte uppmuntrar andra att träffa munkarna, när han själv önskar höra den sanna Dhamma men inte uppmuntrar andra att höra den sanna Dhamma, när han själv ständigt påminner sig Dhamma som han hört, men inte uppmanar andra att påminna sig Dhamma som de hört, när han själv undersöker innebörden i Dhamma som han hört. Men inte uppmuntrar andra att undersöka innebörden i Dhamma som de hört, när han själv, när han förstår innebörden i Dhamma som han hört, men inte uppmuntrar andra att förstå innebörden i Dhamma som de hört, när han själv, när han förstår både Dhamma och dess innebörd och praktiserar Dhamma enligt Dhamma, men inte uppmuntrar andra att praktisera Dhamma enligt Dhamma, då är han en lekmannaefterföljare som praktiserar för egen nytta men inte för andras.

- Och i vilken utsträckning, Herre, är man en lekmannaefterföljare som praktiserar både för egen nytta och för andras?

- Jivaka, när en lekmannaefterföljare själv har fulländad övertygelse, och uppmuntrar andra att fullända sin övertygelse, när han själv är fulländad i dygd, och uppmuntrar andra att fullända sin dygd, när han själv är fulländad i generositet, och uppmuntrar andra att fullända sin generositet, när han själv önskar träffa munkarna och uppmuntrar andra att träffa munkarna, när han själv önskar höra den sanna Dhamma och uppmuntrar andra att höra den sanna Dhamma, när han själv ständigt påminner sig Dhamma som han hört, och uppmanar andra att påminna sig Dhamma som de hört, när han själv undersöker innebörden i Dhamma som han hört. och uppmuntrar andra att undersöka innebörden i Dhamma som de hört, när han själv, när han förstår innebörden i Dhamma som han hört, och uppmuntrar andra att förstå innebörden i Dhamma som de hört, när han själv, när han förstår både Dhamma och dess innebörd och praktiserar Dhamma enligt Dhamma, och uppmuntrar andra att praktisera Dhamma enligt Dhamma, då är han en lekmannaefterföljare som praktiserar för både egen nytta och för andras.

 

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från 
www. accesstoinsight.org
)