NIBBANA SUTTA
Khuddaka Udana VIII.1-4

Totalt obunden

NIBBANA SUTTA
Udana VIII.1
Totalt obunden
1


Detta har jag hört. Vid ett tillfälle vistades Den Välsignade i Anathapindikas kloster nära Savatthi i Jetalunden. Nu undervisade Den Välsignade enträget, väckande och uppmuntrande munkarna med dhammatal vad gällde Obundenhet. Munkarna – mottagliga, uppmärksamma, koncentrerade med hela sin medvetenhet, hörde – lyssnade på Dhamma.

Sedan, medan han förklarade innebörden, talade Den Välsignade vid detta tillfälle:

Det finns den dimension där det varken finns jord eller vatten, ingen eld, ingen vind; varken ändlös rymd eller medvetande, varken intighet eller gestaltning eller icke-gestaltning; varken denna värld eller nästa värld, varken sol eller måne. Och där, säger jag, finns varken något som uppkommer eller något som som försvinner; varken död eller uppkomst: inget fastslaget, inget frambringat utan upprätthållande (mentalt objekt). Detta är således lidandets upphörande.

NIBBANA SUTTA
Udana VIII.2
Totalt obunden
2


Detta har jag hört. Vid ett tillfälle vistades Den Välsignade i Anathapindikas kloster nära Savatthi i Jetalunden. Nu undervisade Den Välsignade enträget, väckande och uppmuntrande munkarna med dhammatal vad gällde Obundenhet. Munkarna – mottagliga, uppmärksamma, koncentrerade med hela sin medvetenhet, hörde – lyssnade på Dhamma.

Sedan, medan han förklarade innebörden, talade Den Välsignade vid detta tillfälle:

Det är svårt att se det opåverkade,
ty sanningen är inte lätt att se
Begär är genomträngande
hos den som inser
finns det inget

NIBBANA SUTTA
Udana VIII.3
Totalt obunden
3


Detta har jag hört. Vid ett tillfälle vistades Den Välsignade i Anathapindikas kloster nära Savatthi i Jetalunden. Nu undervisade Den Välsignade enträget, väckande och uppmuntrande munkarna med dhammatal vad gällde Obundenhet. Munkarna – mottagliga, uppmärksamma, koncentrerade med hela sin medvetenhet, hörde – lyssnade på Dhamma.

Sedan, medan han förklarade innebörden, talade Den Välsignade vid detta tillfälle:

Det finns, munkar något icke-fött, icke-tillblivelse, icke-gjort, icke-uppbyggt, om det inte fanns detta icke-fött, icke-tillblivelse, icke-gjort, icke-uppbyggt skulle frågan om frigörelse från födelse, tillblivelse, gjort, uppbyggt inte kunna märkas. Men just eftersom det finns något icke-fött, icke-tillblivelse, icke-gjort, icke-uppbyggt, kan frigörelse från födelse, tillblivelse, gjort, uppbyggt, uppbyggnad märkas.

NIBBANA SUTTA
Udana VIII.4
Totalt obunden
4

Den som är beroende har vankelmod. Den som är oberoende har inget vankelmod. Där det inte finns vankelmod finns det lugn. Där det finns lugn finns inget begär. Där det inte finns begär finns inget som uppstår eller försvinner. Där det inte finns något som uppstår eller försvinner finns ingen död eller uppkomst. Där det inte finns död eller uppkomst där finns varken ett här eller ett där eller något mellan dessa två. Detta är alltså lidandets upphörande.


 

 

 

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från 
www. accesstoinsight.org
)