Ahina Paritta
Anguttara Nikaya 4.67

En orm

Detta har sagts:

Vid ett tillfälle vistades den Upphöjde i Anathapindikas kloster nära Savatthi i Jetavana. Vid den tiden hade en speciell munk i Savatthi dött, biten av en orm. Efter det närmade sig många munkar Buddha och sedan de hälsat honom, satte de sig bredvid honom. När de satt där sade dessa munkar till den Upphöjde: "Bhante, just nu har en speciell munk i Savatthi dött, biten av en orm".

"Säkert, munkar, sade Buddha, var denne munk inte fylld med tankar på Allomfattande Kärlek, metta, till de fyra konungsliga ormsläktena. Hade han varit det, hade denna munk inte dött av ormbett. Vilka är de fyra konungsliga ormsläktena? De konungsliga ormsläktena är Virupakkha, Erapatha, Chabyapatta och Kanha-gotamaka. Munkar, denne munk fylldes inte med tankar på Allomfattande Kärlek, metta, till de fyra konungsliga ormsläktena, hade han gjort det, så skulle han inte ha dött av ormbett. Munkar, jag uppmanar er att fyllas med Allomfattande Kärlek, metta, till de fyra konungsliga ormsläktena för er säkerhets skull, för ert bevarandes skull och för ert beskydds skull."

Efter att ha sagt detta, talade Buddha med den ädlaste dygd (Sugata) följande (genom att föreslå hur de skulle uttrycka sig):

Må jag hysa Allomfattande Kärlek till
Virupakkha
Erapatha
Må min Allomfattande Kärlek visa sig gentemot
Chabyapatta
Må jag också hysa Allomfattande Kärlek till
Kanha-gotamaka.

Må jag hysa Allomfattande Kärlek till de fotlösa
Och även till tvåfotade må jag hysa Allomfattande Kärlek
Må jag hysa Allomfattande Kärlek till de fyrfotade
Må jag också hysa Allomfattande Kärlek till de mångfotade.

Låt inte de fotlösa göra mig skada
Inte heller de som har två fötter
Låt inte de fyrfotiga göra mig skada
Inte heller de som är försedda med många fötter

Alla varelser, alla levande varelser
Må lycka beskäras dem
Må inte det minsta onda drabba dem

Oförgänglig i dygd är Buddha, oförgänglig är Dhamma, oförgänglig är Sanga. Förgängliga är krypande varelser - ormar, skorpioner, tusenfotingar, spindlar, ödlor och råttor. Jag har beskyddat mig själv, jag har skaffat mitt beskydd. Gå bort från mig ni varelser. Jag böjer mig ned för den Upphöjde och för de sju högsta Buddhorna.

(Från engelsk översättning från pali av Piyadassi Thera från www. accesstoinsight.org)