Saññoga Sutta
Anguttara Nikaya VII.48
Fångenskap i sexuell identitet

- Jag ska ge ett dhammatal om fångenskap och frihet från fångenskap. Lyssna och var uppmärksamma.

- Ja, Vördade, svarade munkarna.

Den Välsignade sade: "En kvinna ägnar sig inåtvänd åt sin kvinnliga duglighet, sin kvinnliga attityd, sitt kvinnliga sätt, kvinnliga hållning, kvinnliga begär, kvinnliga stämma, kvinnliga behag. Hon blir uppeggad av detta, upprymd av detta. Genom att hon blir uppeggad och upprymd av detta ägnar hon sig utåtvänd åt manlig duglighet, manlig attityd, manligt sätt, manlig hållning, manligt begär, manlig stämma, manligt behag. Hon blir uppeggad av detta, upprymd av detta. Uppeggad och upprymd av detta blir hon bunden till det som ligger utanför henne, och så blir vilken glädje och lycka som uppstår grundat på detta band. Upprymd, fångad i sin kvinnlighet, hamnar en kvinna i fångenskap med avseende på män. Detta är hur en kvinna inte höjer sig över det kvinnliga.

En man ägnar sig inåtvänd åt sin manliga duglighet, sin manliga attityd, sitt manliga sätt, manliga hållning, manliga begär, manliga stämma, manliga behag. Han blir uppeggad av detta, upprymd av detta. Genom att han blir uppeggad och upprymd av detta ägnar han sig utåtvänd åt kvinnlig duglighet, kvinnlig attityd, kvinnligt sätt, kvinnlig hållning, kvinnligt begär, kvinnlig stämma, kvinnligt behag. Han blir uppeggad av detta, upprymd av detta. Uppeggad och upprymd av detta blir han bunden till det som ligger utanför honom, och så blir vilken glädje och lycka som uppstår grundat på detta band. Upprymd, fångad i sin manlighet, hamnar en man i fångenskap med avseende på kvinnor. Detta är hur en man inte höjer sig över det manliga.

Och vad är frihet från fångenskap? En kvinna ägnar sig inte inåtvänd åt sin kvinnliga duglighet, sin kvinnliga attityd, sitt kvinnliga sätt, kvinnliga hållning, kvinnliga begär, kvinnliga stämma, kvinnliga behag. Hon blir inte uppeggad av detta, upprymd av detta. Genom att hon inte blir uppeggad och upprymd av detta ägnar hon sig inte utåtvänd åt manlig duglighet, manlig attityd, manligt sätt, manlig hållning, manligt begär, manlig stämma, manligt behag. Hon blir inte uppeggad av detta, inte upprymd av detta. Inte uppeggad och upprymd av detta blir hon inte bunden till det som ligger utanför henne, och så blir inte vilken glädje och lycka som uppstår grundat på detta band. Inte upprymd, inte fångad i sin kvinnlighet, hamnar en kvinna inte i fångenskap med avseende på män. Detta är hur en kvinna höjer sig över det kvinnliga.

En man ägnar sig inte inåtvänd åt sin manliga duglighet, sin manliga attityd, sitt manliga sätt, manliga hållning, manliga begär, manliga stämma, manliga behag. Han blir inte uppeggad av detta, upprymd av detta. Genom att han inte blir uppeggad och upprymd av detta ägnar han sig inte utåtvänd åt kvinnlig duglighet, kvinnlig attityd, kvinnligt sätt, kvinnlig hållning, kvinnligt begär, kvinnlig stämma, kvinnligt behag. Han blir inte uppeggad av detta, upprymd av detta. Inte uppeggad och upprymd av detta blir han inte bunden till det som ligger utanför honom, och så blir inte vilken glädje och lycka som uppstår grundat på detta band. Inte upprymd, inte fångad i sin manlighet, hamnar en man inte i fångenskap med avseende på kvinnor. Detta är hur en man höjer sig över det manliga.

Detta handlar om hur frihet från fångenskap finns. Och detta är dhammatalet om fångenskap och frihet från fångenskap."

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från 
www. accesstoinsight.org
)