KATHAVATTHU SUTTA
Anguttara Nikaya X.69

Samtalsämnen

Detta har jag hört. Vid ett tillfälle vistades Den Välsignade i Anathapindikas kloster nära Savatthi i Jetalunden. Nu hade vid denna tid ett stort antal munkar, efter måltiden sedan de återvänt från sina allmoserundor, samlats vid möteshallen och var upptagna av många slags råa samtalsämnen: samtal om kungar, rövare och statens ministrar, arméer, oro och strider, mat och dryck, kläder, möbler, girlanger och parfymer, släktingar, åkdon. byar, städer, storstäder, landsbygden, kvinnor och hjältar, skvaller från gator och hus, historier om döden, berättelser om meningsskiljaktigheter, världens och havets skapelse, prat om huruvida ting finns eller inte finns.

När Den Välsignade kommit ut från sin avskildhet på den sena eftermiddagen, gick han till möteshallen och när han anlänt dit, satte han sig ner på en plats beredd för honom. När han satt sig där, vände han sig till munkarna:

- För vilket samtalsämne har ni samlats tillsammans här?

- Precis nu, Herre, vid denna tid har vi, efter måltiden sedan vi återvänt från våra allmoserundor, samlats vid möteshallen och blivit upptagna av många slags råa samtalsämnen: samtal om kungar, rövare och statens ministrar, arméer, oro och strider, mat och dryck, kläder, möbler, girlanger och parfymer, släktingar, åkdon. byar, städer, storstäder, landsbygden, kvinnor och hjältar, skvaller från gator och hus, historier om döden, berättelser om meningsskiljaktigheter, världens och havets skapelse, prat om huruvida ting finns eller inte finns.

- Det är inte rätt, munkar, att söner av goda familjer, som har gått vidare bort från familjelöftet till det hemslösa livet, skall bli upptagna av sådana samtalsämnen, det vill säga samtal om kungar, rövare och statens ministrar ... prat om huruvida ting finns eller inte finns.

Det finns dessa tio lämpliga samtalsämnen. Vilka tio? Tal om anspråkslöshet, om belåtenhet, om avskildhet , om icke-förveckling, om uppväckande av strävan, om dygd, om koncentration, om insikt, om befrielse och om kunskapen och befrielsens klarsyn. Dessa är de tio samtalsämnena. Om ni ständigt är upptagna av dessa tio samtalsämnen kommer ni att överglänsa både solen och månen, så mäktiga, så kraftfulla – för att inte tala om andra sekters vandrare.
 

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från 
www. accesstoinsight.org
)