Kodhana Sutta
Anguttara Nikaya VII.60

Faror med att hänge sig åt ilska

Dessa sju saker - tilltalande för en fiende, som framkallas och riktas mot en fiende - drabbar en man eller kvinna som är ilsken. Vilka sju?

Det finns fall när en fiende önskar sin fiende: ”Må denna person bli ful.” Vad menas med det? En fiende är inte tillfreds med en fiendes goda utseende. Nu, när en person är ilsken - utom sig av ilska, tyngd av ilska - blir han, trots att han kan tänkas vara nybadad, smord med olja, klädd i vita kläder, håret välkammat, ändå ful, allt eftersom han är utom sig av ilska. Detta är den första sak tilltalande för en fiende, som framkallas och riktas mot en fiende som drabbar en man eller kvinna som är ilsken.

Vidare, en fiende önskar sin fiende: ”Må denna person sova dåligt.” Vad menas med det? En fiende är inte tillfreds med en fiendes lugna sömn. Nu, när en person är ilsken - utom sig av ilska, tyngd av ilska - sover han, trots att han sover på en bädd med en vit filt, med ett ulltäcke, med ett blombroderat överkast, täckt med ett hjortskinn, med en sänghimmel ovanför eller en soffa med röda kuddar vid varje sida, ändå dåligt, allt eftersom han är utom sig av ilska. Detta är den andra sak tilltalande för en fiende, som framkallas och riktas mot en fiende som drabbar en man eller kvinna som är ilsken.

Vidare, en fiende önskar sin fiende: ”Må denna person inte få vinst.” Vad menas med det? En fiende är inte tillfreds med en fiendes vinst. Nu, när en person är ilsken - utom sig av ilska, tyngd av ilska - tänker han, trots att han lider en förlust: ”Jag fick en vinst, ” och även när han får en vinst tänker han: ”Jag gjorde en förlust.” När han hugger tag i dessa idéer som fungerar i inbördes motsats (till sanningen) leder dessa till hans långvariga lidande och förlust, allt eftersom han är utom sig av ilska. Detta är den tredje sak tilltalande för en fiende, som framkallas och riktas mot en fiende som drabbar en man eller kvinna som är ilsken.

Vidare, en fiende önskar sin fiende: ”Må denna person inte få välstånd.” Vad menas med det? En fiende är inte tillfreds med en fiendes välstånd. Nu, när en person är ilsken - utom sig av ilska, tyngd av ilska - beordras han, trots vilket välstånd han än har, förvärvat genom hans kraft och driftighet, samlat genom hans hands styrka och samlat i sitt anletes svett - rättmätigt välstånd, rättmätigt vunnet - av kungen att sända det till den kungliga skattkammaren (för betalning av skatt för hans behov), allt eftersom han är utom sig av ilska. Detta är den fjärde sak tilltalande för en fiende, som framkallas och riktas mot en fiende som drabbar en man eller kvinna som är ilsken.

Vidare, en fiende önskar sin fiende: ”Må denna person inte få gott anseende.” Vad menas med det? En fiende är inte tillfreds med en fiendes goda anseende. Nu, när en person är ilsken - utom sig av ilska, tyngd av ilska - avtar, trots vilket goda anseende han än fått genom aktsamhet detta, allt eftersom han är utom sig av ilska. Detta är den femte sak tilltalande för en fiende, som framkallas och riktas mot en fiende som drabbar en man eller kvinna som är ilsken.

Vidare, en fiende önskar sin fiende: ”Må denna person inte ha några vänner.” Vad menas med det? En fiende är inte tillfreds med att en fiende har vänner. Nu, när en person är ilsken - utom sig av ilska, tyngd av ilska - kommer hans vänner, kamrater och släktingar att hålla sig borta från honom, allt eftersom han är utom sig av ilska. Detta är den sjätte sak tilltalande för en fiende, som framkallas och riktas mot en fiende som drabbar en man eller kvinna som är ilsken.

Vidare, en fiende önskar sin fiende: ”Må denna person vid kroppens uppbrott, efter döden, på nytt framträda på det sämre planet, en dålig plats, i de lägre världarna, i helvetet.” Vad menas med det? En fiende är inte tillfreds med att en fiende kommer till en god plats. Nu, när en person är ilsken - utom sig av ilska, tyngd av ilska - inlåter sig i dåligt uppförande genom kroppen, dåligt uppförande genom tal, dåligt uppförande genom sinnet. När han inlåtit sig i dåligt uppförande genom kroppen, dåligt uppförande genom tal, dåligt uppförande genom sinnet, då vid kroppens uppbrott, efter döden - framträder han på nytt på det sämre planet, en dålig plats, i de lägre världarna, i helvetet, allt eftersom han är utom sig av ilska. Detta är den sjunde sak tilltalande för en fiende, som framkallas och riktas mot en fiende som drabbar en man eller kvinna som är ilsken.

”Detta är de sju saker - tilltalande för en fiende, som framkallas och riktas mot en fiende - som drabbar en man eller kvinna som är ilsken.”

En ilsken människa är ful och sover dåligt.
När hon fått en vinst, vänder hon det till en förlust
efter att ha skadat med ord och handling.
En människa nertyngd av ilska
förstör sin välfärd.
Rasande av ilska
förstör hon sin ställning.
Släktingar, vänner och kamrater undviker henne.
Ilska medför förlust.
Ilska framkallar bitterhet i sinnet.
Hon förstår inte
att fara alstras av detta.
En ilsken människa vet inte sitt eget gagn.
En ilsken människa ser inte Dhamma.
En människa besegrad av ilska är i ett stort mörker.
Hon gläder sig åt dåliga handlingar som om de vore goda,
men senare när ilskan försvunnit,
lider hon som bränd av eld.
Hon är förstörd, utplånad
som eld innesluten i rök

När ilska sprids,
när en människa blir ilsken,
känner hon ingen skam, ingen rädsla för det onda,
är inte vördsam i tal.
För en människa utom sig av ilska
finns inget ljus.

Här är handlingarna som ger ånger,
de som är långt från läran.
Lyssna!
En ilsken människa dödar sin fader
dödar sin moder
dödar Brahmans
och vanliga människor.
Det är på grund av en moders tillgivenhet
som en människa ser världen,
ändå kan en ilsken vanlig människa
döda denna giverska av liv.
Liksom man själv håller sig själv mest kär,
håller alla varelser sig själva mest kära,
kan ändå, en ilsken människa, osund
döda sig själv på många sätt:
Med svärd, med gift,
hänga sig i ett rep i en bergsklyfta.

Genom dessa handlingar
som dödar varelser och gör våld mot henne själv
förstår den ilskan människan inte att hon är fördärvad.

Denna Maras snara i form av ilska,
som finns i hjärtat:
Skär bort den med självkontroll,
insikt, uthållighet, rätt uppfattning.
Den vise vill skära bort
varje form av okunnighet.
Träna:
”Må vi inte utplånas.”

Fri från ilska och utan oro,
fri från begär, utan längtan,
tygla din otyglade ilska
fri från jäsande oro
kommer du att nå Nibbana.
 

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från 
www. accesstoinsight.org
)