AMABALATTHIKA-RAHULOVADA SUTTA

Majjhima Nikaya 61

Råd till Rahula vid Mangostenen


Detta har jag hört:
Vid ett tillfälle vistades Den Välsignade i bambudungen, Ekorrarnas Plats, nära Rajagaha. Vördade Rahula befann sig vid detta tillfälle vid Mangostenen. Då begav sig Den Välsignade, sedan han rest sig från sin avskildhet, på sena eftermiddagen, dit där vördade Rahula befann sig vid Mangostenen. Vördade Rahula såg honom komma på långt håll och när han såg honom ställde han ut en sittplats och vatten för fottvagningen. Den Välsignade satte sig på sittplatsen som ställts ut och tvättade sina fötter när han satt sig. Vördade Rahula bugade sig för Den Välsignade och satte sig vid den ena sidan.

Då sade Den Välsignade till vördade Rahula, sedan han lämnat kvar lite vatten i vattenkärlet:
- Rahula, ser du denna lilla rest av vatten som lämnats kvar i vattenkärlet?
- Ja, Herre.
- Detta visar hur lite av begrundan det finns hos någon som inte känner skam när han säger en avsiktlig lögn.

Sedan han slängt ut den lilla resten av vatten sade Den Välsignade till vördade Rahula:
- Rahula, ser du hur denna lilla rest av vatten slängts ut?
- Ja, Herre.
- Rahula, vilken begrundan som än finns hos någon som inte känner skam när han säger en avsiktlig lögn så har den slängts ut på detta sätt.

Sedan han vänt vattenkärlets botten upp sade Den Välsignade till vördade Rahula:
- Rahula, ser du hur vattenkärlet vänts med botten upp?
- Ja, Herre.
- Rahula, vilken begrundan som än finns hos någon som inte känner skam när han säger en avsiktlig lögn så är den tom och ihålig på detta sätt.

Rahula, det är som en kunglig elefant: enorm, stambokförd, stridsvan, med betar som stridsvapen. När den gått i strid använder den sina framfötter och bakfötter, sin framsida och baksida, sitt huvud och öron och betar och svans men skyddar sin snabel. Elefanttränaren märker detta och tänker ”Denna kungliga elefant har inte gett sitt liv för kungen”. Men när den kungliga elefanten gått i strid använder den sina framfötter och bakfötter, sin framsida och baksida, sitt huvud och sina öron och betar och sin svans och snabel. Elefanttränaren märker detta och tänker ”Denna kungliga elefant har gett sitt liv för kungen. Det finns inget den inte kan göra”.

På samma sätt Rahula, när någon som inte känner skam när han säger en avsiktlig lögn, så säger jag, finns det inget ont han inte kan göra. Därför Rahula, skall du träna: ”Jag vill inte säga en avsiktlig lögn ens på skämt”.

Vad tror du Rahula: ”Vad används en spegel till?”
- Till reflektion, Herre.
- På samma sätt, Rahula, skall kroppslig handling, verbal handling och mental handling utföras med upprepad reflektion.
- När du än vill utföra en kroppslig handling, skall du reflektera på den: ”Denna kroppsliga handling jag vill utföra – kan den leda till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Skulle det vara en oskicklig kroppslig handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den skulle leda till till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda, skulle det vara en oskicklig kroppslig handling med smärtfyllda konsekvenser, smärtfyllda resultat, då är vilken handling som helst av detta slag helt och hållet olämplig för dig att utföra. Men om du vid reflektion förstår att den inte skulle leda till till lidande ... skulle det vara en skicklig kroppslig handling med behagliga konsekvenser, behagliga resultat, då är vilken handling som helst av detta slag helt och hållet lämplig för dig att utföra.

När du utför en kroppslig handling, skall du reflektera på den: ”Denna kroppsliga handling jag utför – kan den leda till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Är det en oskicklig kroppslig handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den skulle leda till till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda ... skall du avstå från den. Men om du vid reflektion förstår att den inte är ... kan du fortsätta med den.

När du har utfört en kroppslig handling, skall du reflektera på den: ”Denna kroppsliga handling jag har utfört – ledde den till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Var det en oskicklig kroppslig handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den lett till till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda, var det en oskicklig kroppslig handling med smärtfyllda konsekvenser, smärtfyllda resultat, då skall du tillstå den, avslöja den, lägga fram den öppet för Läraren eller för en kunnig följeslagare i det heliga livet. När du tillstått den ... skall du träna tyglande i framtiden. Men om du vid reflektion förstår att den inte ledde till till lidande ... det var en skicklig kroppslig handling med behagliga konsekvenser, behagliga resultat, då skall du förbli mentalt styrkt och glädjefylld och träna dag och natt på skickliga mentala egenskaper.

När du än vill utföra en verbal handling, skall du reflektera på den: ”Denna verbala handling jag vill utföra – kan den leda till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Skulle det vara en oskicklig verbal handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den skulle leda till till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda, skulle det vara en oskicklig verbal handling med smärtfyllda konsekvenser, smärtfyllda resultat, då är vilken handling som helst av detta slag helt och hållet olämplig för dig att utföra. Men om du vid reflektion förstår att den inte skulle leda till till lidande ... skulle det vara en skicklig verbal handling med behagliga konsekvenser, behagliga resultat, då är vilken handling som helst av detta slag helt och hållet lämplig för dig att utföra.

När du utför en verbal handling, skall du reflektera på den: ”Denna verbala handling jag utför – kan den leda till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Är det en oskicklig verbal handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den skulle leda till till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda ... skall du avstå från den. Men om du vid reflektion förstår att den inte är ... kan du fortsätta med den.

När du har utfört en verbal handling, skall du reflektera på den: ”Denna verbala handling jag har utfört – ledde den till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Var det en oskicklig verbal handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den lett till till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda, var det en oskicklig verbal handling med smärtfyllda konsekvenser, smärtfyllda resultat, då skall du tillstå den, avslöja den, lägga fram den öppet för Läraren eller för en kunnig följeslagare i det heliga livet. När du tillstått den ... skall du träna tyglande i framtiden. Men om du vid reflektion förstår att den inte ledde till till lidande ... det var en skicklig verbal handling med behagliga konsekvenser, behagliga resultat, då skall du förbli mentalt styrkt och glädjefylld och träna dag och natt på skickliga mentala egenskaper.

När du än vill utföra en mental handling, skall du reflektera på den: ”Denna mentala handling jag vill utföra – kan den leda till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Skulle det vara en oskicklig mental handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den skulle leda till till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda, skulle det vara en oskicklig mental handling med smärtfyllda konsekvenser, smärtfyllda resultat, då är vilken handling som helst av detta slag helt och hållet olämplig för dig att utföra. Men om du vid reflektion förstår att den inte skulle leda till till lidande ... skulle det vara en skicklig mental handling med behagliga konsekvenser, behagliga resultat, då är vilken handling som helst av detta slag helt och hållet lämplig för dig att utföra.

När du utför en mental handling, skall du reflektera på den: ”Denna mentala handling jag utför – kan den leda till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Är det en oskicklig mental handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den skulle leda till till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda ... skall du avstå från den. Men om du vid reflektion förstår att den inte är ... kan du fortsätta med den.

När du har utfört en mental handling, skall du reflektera på den: ”Denna mentala handling jag har utfört – ledde den till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Var det en oskicklig mental handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den lett till till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda, var det en oskicklig mental handling med smärtfyllda konsekvenser, smärtfyllda resultat, då skall du tillstå den, avslöja den, lägga fram den öppet för Läraren eller för en kunnig följeslagare i det heliga livet. När du tillstått den ... skall du träna tyglande i framtiden. Men om du vid reflektion förstår att den inte ledde till till lidande ... det var en skicklig mental handling med behagliga konsekvenser, behagliga resultat, då skall du förbli mentalt styrkt och glädjefylld och träna dag och natt på skickliga mentala egenskaper.

Rahula, alla dessa brahmaner och kontemplativa i det förflutna som renade sina kroppsliga handlingar, verbala handlingar och mentala handlingar gjorde det genom upprepad reflektion på sina kroppsliga handlingar, verbala handlingar och mentala handlingar just på detta sätt.

Alla dessa brahmaner och kontemplativa i det närvarande som renar sina kroppsliga handlingar, verbala handlingar och mentala handlingar gör det genom upprepad reflektion på sina kroppsliga handlingar, verbala handlingar och mentala handlingar just på detta sätt.

Alltså Rahula, skall du träna: ” Jag vill rena mina kroppsliga handlingar genom upprepad reflektion. Jag vill rena mina verbala handlingar genom upprepad reflektion. Jag vill rena mina mentala handlingar genom upprepad reflektion.” Det är hur du skall träna dig.

Detta är vad Den Välsignade sade. Nöjd gladde sig Vördade Rahula åt Den Välsignades ord.

(Rahula, Buddhas son, var enligt Kommentaren sju år gammal då han fick denna undervisning)

     

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från 
http://www.accesstoinsight.org/index.html
)