Vammika Sutta
MN 23

Liknelsen om myrstacken

Detta har sagts mig.

En gång vistades Den Välsignade i Anathapindikas tempel i Jetaskogen i Savatthi. Vid denna tid levde Vördade Kumara Kassapa i De Blindas skog. När natten började avta lyste en speciell vacker deva upp hela De Blindas skog och närmade sig Vördade Kumara Kassapa, ställde sig vid hans sida och sade till honom:
– Bhikkhu, denna myrstack ryker på natten och brinner på dagen.
Brahminen sade:
– Du Vise, tag ett verktyg och gräv.
När han grävde med verktyget såg han ett hinder.
– Brahmin, ett hinder.
Brahminen sade:
– Tag bort hindret, du Vise och gräv med verktyget.
När han grävde med verktyget såg han en padda.
– Brahmin, en padda.
Brahminen sade:
– Du Vise, tag bort paddan och gräv med verktyget.
När han grävde med verktyget såg han ett vägskäl.
– Brahmin, ett vägskäl.
Brahminen sade:
– Tag bort vägskälet, du Vise och gräv med verktyget.
När han grävde med verktyget såg han en sil.
– Brahmin, en sil.
Brahminen sade:
– Tag bort skrinet du Vise, och gräv med verktyget.
När han grävde med verktyget såg han en sköldpadda.
– Brahmin, en sköldpadda.
Brahminen sade:
– Tag bort sköldpaddan du Vise, och gräv med verktyget
När han grävde med verktyget såg han en yxa och slaktbänk
– Brahmin, en yxa och slaktbänk.
Brahminen sade:
– Du vise, tag bort yxan och slaktbänken du Vise, och gräv med verktyget
När han grävde med verktyget såg han en köttbit.
– Brahmin, en köttbit.
Brahminen sade: Tag bort köttbiten du Vise, och gräv med verktyget.
När han grävde med verktyget såg han en kobra.
– Brahmin, en kobra.
Brahminen sade:
– Du vise, Låt kobran vara, skada inte kobran, vörda kobran.
– Bhikkhu gå till Den Välsignade och fråga honom om denna gåta och så som han förklarar den skall du komma ihåg den. Ingen annan kan jag se utom Tathagata eller Tathagatas anhängare eller någon som hört det från dem, i denna värld med dess gudar, med dess maras, brahmas i denna skapelse med dess eremiter och brahminer, dess prinsar och människor, vars förklaring av denna gåta skulle tillfredsställa sinnet.

Detta är vad devan sade och som efter detta genast försvann.

Därefter närmade sig Kumara Kassapa vid slutet av denna natt den Välsignade, hälsade vördnadsfullt och satte sig vid hans sida och talade om för den Välsignade vad som skett. Sedan frågade han:

Vördade Herre, vad är myrstacken, vad betyder det att den ryker på natten? Vad betyder det att den brinner på dagen? Vem är brahminen och vem är Den Vise, vad är verktyget, vad betyder det att gräva, vad är hindret, vad är paddan, vad är vägskälet, vad är silen, vad är sköldpaddan, vad är yxan och slaktbänken, vad är köttstycket och vem är kobran?

Bhikkhu, myrstacken är lika med denna kropp av fyra element som fötts till liv av moder och fader, närd av ris och bröd och underställd förgänglighet, utmattning, utplåning, upplösning och förvittring. Vad man tänker och funderar på under natten är grunden till ens handlingar på dagen, det är att ryka under natten. Handlingar som man företar under dagen genom kropp, ord och sinne efter vad man tänkt och funderat på under natten, det är att brinna under dagen. Brahminen är lika med Tathagata den helt och fullt upplyste. Den Vise är lika med munken som praktiserar läran. Verktyget är lika med ädel visdom.

Att gräva är lika med uppväckt strävan. Hindret är lika med okunnighet. Att ta bort hindret: skingra okunnighet. Gräv med verktyget, du Vise. Detta är meningen. Bhikkhu, paddan är lika med misströstan på grund av ilska. Ta bort paddan: ta bort misströstan på grund av ilska. Gräv med verktyget, du Vise. Detta är meningen. Vägskälet är lika med skepsis. Ta bort vägskälet: ta bort skepsis. Gräv med verktyget, du Vise. Detta är meningen. Silen är lika med de fem hindren: sensuella begär, hat, slöhet och lättja, rastlöshet och oro, och skepsis. Ta bort silen: skingra de fem hindren. Gräv med verktyget, du Vise. Detta är meningen. Sköldpaddan är lika med de fem grupperna av fastklamrande som är materia, känslor, varseblivning, gestaltning och medvetande. Ta bort sköldpaddan: ta bort de fem grupperna av fastklamrande. Gräv med verktyget, du Vise. Detta är meningen. Yxan och slaktbänken är lika med de fem banden av sensuella njutningar: gestaltningar som ögat ger kunskap om, som efterlängtas, begärs, som är angenäma och behagliga, förenade med sensuella begär och framkallan av lusta, ljud som örat ger kunskap om, som efterlängtas, begärs, som är angenäma och behagliga, förenade med sensuella begär och framkallan av lusta, dofter som näsan ger kunskap om, som efterlängtas, begärs, som är angenäma och behagliga, förenade med sensuella begär och framkallan av lusta, smaker som tungan ger kunskap om, som efterlängtas, begärs, som är angenäma och behagliga, förenade med sensuella begär och framkallan av lusta, det konkreta som kroppen ger kunskap om, som efterlängtas, begärs, som är angenäma och behagliga, förenade med sensuella begär och framkallan av lusta Ta bort yxan och slaktbänken: skingra de fem banden av sensuella begär. Gräv med verktyget, du Vise. Detta är meningen. Köttbiten är lika med välbehag och begär. Ta bort köttbiten: ta bort välbehaget och begäret. Gräv med verktyget, du Vise. Detta är meningen. Kobran är lika med en bhikkhu som vill förgöra föroreningarna. Lämna kobran i fred. Skada inte kobran, vörda kobran, det är betydelsen.

Detta är vad den Välsignade sade.

Vördade Kumara Kassapa blev nöjd och gladdes åt den Välsignades ord.

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Bhikkhu Nanamoli/Bhikkhu Bodhi)

KOMMENTARER:
Hinder: att följa vägen till Nibbana.
Padda: är i vissa kulturer symbol för spakhet.
Sil: släpper igenom de fem hindren lika lätt som vatten släpps igenom en sil.
Sköldpadda: har fyra fötter och ett huvud som symboliserar de fem grupperna.
Yxa och slaktbänk: används till att hacka kött. Sinnliga begär hackas sönder.
Kött: som det står, symbol för välbehag och begär
Kobra: symbol för en vis människa.