VADDHA SUTTA
Samyutta Nikaya 37.4

Utveckling

En kvinnlig lärjunge bland de ädla, som utvecklas i fråga om dessa fem slags utveckling, utvecklas i den ädla utvecklingen. Hon griper tag om och håller fast vid det (som samlat är det) viktigaste och det bästa. Vilka fem?

Hon utvecklas i fråga om övertygelse.
Hon utvecklas i fråga om dygd.
Hon utvecklas i fråga om lärande
Hon utvecklas i fråga om generositet.
Hon utvecklas i fråga om insikt.

Genom att utvecklas i fråga om dessa fem slags utveckling, utvecklas en kvinnlig lärjunge bland de ädla. Hon griper tag om och håller fast vid det (som samlat är det) viktigaste och det bästa.

Hon utvecklas i fråga om övertygelse och dygd,
insikt, generositet och lärande:
En dygdig kvinnlig lekfolkslärjunge
sådan som denna
griper om och håller fast vid det
(som samlat är det) viktigaste och det bästa.

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från 
www. accesstoinsight.org
)