Senaste rättning av småfel 07-03-11 

Magga-vibhanga Sutta
Samyutta Nikaya 45.8

Suttan om den åttafaldiga vägen

 

Detta har jag hört.. En gång vistades den Upphöjde i Anathapindikas kloster nära Savatthi i Jetavana. Där vände han sig till munkarna och sade:
"Munkar."
"Ja, vördade" svarade de.
Den Välsignade sade:
Jag ska undervisa er om och analysera den Ädla Åttafaldiga Vägen. Lyssna noga. Jag tänker tala.
Ja, vördade så vill vi göra, svarade munkarna.

"Munkar, vad innebär den Ädla Åttafaldiga Vägen? Rätt förståelse, rätt tanke, rätt tal, rätt handlande, rätt livsföring, rätt strävan, rätt uppmärksamhet, rätt koncentration.

Och vad innebär rätt förståelse? Kunskapen om lidandet, kunskapen om lidandets upphov, kunskapen om lidandets upphörande och vägen som leder till lidandets upphörande. Detta munkar, kallas rätt förståelse.                                             

Och vad innebär rätt tanke? Att inte hålla fast, vara utan hat, ha medkänsla. Detta kallas rätt tanke.

Och vad innebär rätt tal? Att avstå från att ljuga, avstå från från söndrande tal, avstå från smädande tal, avstå från tomt prat. Detta, munkar, kallas rätt tal.

Och vad, munkar, innebär rätt handlande? Att avstå från att döda, avstå från att stjäla, avstå från sexuellt missbruk. Detta, munkar, kallas rätt handlande.

Och vad, munkar, innebär rätt livsföring? Det är när en ädel lärjunge har gett upp ett ohederligt levnadssätt och fortsätter sitt liv med rätt livsföring. Detta, munkar, kallas rätt livsföring.

Och vad, munkar innebär rätt strävan? 1) Det är när en munk fullföljer sin vilja, strävan, uthållighet, vidmakthåller och uppmärksamt ser att ondska inte uppkommit, att okunnighet ännu inte uppkommit. 2) Han fullföljer sin vilja, strävan, uthållighet, vidmakthåller och ser uppmärksamt att han gett upp ondska, att okunnighet har uppkommit. 3) Han fullföljer sin vilja, strävan, uthållighet, vidmakthåller och ser uppmärksamt  att kunskap ännu inte har uppkommit. 4) Han fullföljer sin vilja, strävan, uthållighet, vidmakthåller och ser uppmärksamt bevarande, icke villfarelse, ökning, överflöd, utveckling och kulmen på kunskap som har uppstått.. Detta, munkar, kallas rätt strävan.

Och vad, munkar, innebär rätt uppmärksamhet? 1) Det är när en munk, som förblir fixerad vid kroppen, den inre och yttre - trägen, uppmärksam och iakttagande - avlägsnar begär och otillfredsställelse i fråga om världen 2) Han, som förblir fixerad vid känslor, inre och yttre - trägen, uppmärksam och iakttagande - avlägsnar begär och otillfredsställelse i fråga om världen. 3) Han som förblir fixerad vid sinnet, det inre och yttre - trägen, uppmärksam och iakttagande - avlägsnar begär och otillfredsställelse i fråga om världen. 4) Han, som förblir fixerad vid mentala företeelser, inre och yttre - trägen, uppmärksam och iakttagande - avlägsnar begär och otillfredsställelse i fråga om världen. Detta, munkar, kallas rätt uppmärksamhet.

Och vad, munkar, innebär rätt koncentration? 1) Det är när en munk - som helt avlägsnad från sinnliga njutningar, avlägsnad från okunnighet - träder in i och förblir i det första jhana: hänryckning och njutning  som uppstått från avlägsnandet, följt av styrning av tanke och iakttagelse. 2) Efter att ha tystat styrning av tanke och iakttagelse, träder han in i och förblir i det andra jhana: hänryckning och njutning  som uppstått från koncentration, klar uppmärksamhet fri från styrning av tanke och iakttagelse - med inre förvissning. 3) Utan hänryckning förblir han i sinneslugn, uppmärksam och helt iakttagande, och fysiskt mottaglig för njutning träder han in i och förblir i det tredje jhana, som den Noble förklarar: `Sinneslugn och uppmärksam, är han kvar vid njutbart.´ 4) Efter att ha övergett njutning och smärta - som tidigare försvinnande av glädje och sorg - träder han in i och förblir i det fjärde jhana: ren av sinneslugn och uppmärksamhet, varken njutning eller otillfredsställelse.. Detta, munkar, kallas rätt koncentration.

Detta var vad den Välsignade sade. Nöjda gladdes munkarna över hans ord.


(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från 
www. accesstoinsight.org
)


En detaljerad tablå över den åttafaldiga vägen