Gilana Sutta (Maha Cunda Thera Bojjhanga Sutta)
Samyutta Nikaya XLVI.16

Sju upplysningsfaktorer
 

Vid ett tillfälle vistades den Upphöjde nära Rajagaha i en bambulund i området för ekorrarnas föda. Vid denna tidpunkt plågades han av sjukdom, led av den och var allvarligt sjuk.

När Ven Maha Cunda lämnat sin avskildhet på kvällen, närmade han sig den Upphöjde, hälsade honom och satte sig bredvid honom. Den Upphöjde sade till Ven Maha Cunda som satt sig: "O, Cunda, påminn dig upplysningsfaktorerna."

Dessa sju upplysningsfaktorer, Bhante, har väl förklarats, förädlats och till fullo utvecklats av den Upphöjde. De leder till perfekt förståelse, till insikt och till Nibbana. Vilka är de sju?

I. Medvetenhet, denna upplysningsfaktorer, Bhante, har väl förklarats, förädlats och till fullo utvecklats av den Upphöjde. Den leder till perfekt förståelse, till insikt och till Nibbana.

II. Utforskning av Dhamma 1) denna upplysningsfaktorer, Bhante, har väl förklarats, förädlats och till fullo utvecklats av den Upphöjde. Den leder till perfekt förståelse, till insikt och till Nibbana.

III. Uthållig strävan, denna upplysningsfaktorer, Bhante, har väl förklarats, förädlats och till fullo utvecklats av den Upphöjde. Den leder till perfekt förståelse, till insikt och till Nibbana.

IV. Hängiven glädje, denna upplysningsfaktorer, Bhante, har väl förklarats, förädlats och till fullo utvecklats av den Upphöjde. Den leder till perfekt förståelse, till insikt och till Nibbana.

V. Frid, denna upplysningsfaktorer, Bhante, har väl förklarats, förädlats och till fullo utvecklats av den Upphöjde. Den leder till perfekt förståelse, till insikt och till Nibbana.

VI. Koncentration, denna upplysningsfaktorer, Bhante, har väl förklarats, förädlats och till fullo utvecklats av den Upphöjde. Den leder till perfekt förståelse, till insikt och till Nibbana.

VII. Sinnesjämvikt, denna upplysningsfaktorer, Bhante, har väl förklarats, förädlats och till fullo utvecklats av den Upphöjde. Dessa sju upplysningsfaktorer, Bhante, har väl förklarats, förädlats och till fullo utvecklats av den Upphöjde. De leder till perfekt förståelse, till insikt och till Nibbana. 

"Helt visst, Cunda, finns det upplysningsfaktorer. Helt visst, Cunda, finns det upplysningsfaktorer."

Detta sade Ven Maha Cunda och Mästaren samtyckte till detta.

Sedan tillfrisknade den Upphöjde från sin sjukdom och således försvann hans sjukdom.

1) Utforskande av fysiska och psykiska handlingar

Medvetenhet - sati
Utforskning av Dhamma - dhammavicaya  
Uthållig strävan - viriya
Hängiven glädje - piti
Frid - passadhi
Koncentration
- samâdhi
Sinnesjämvikt - upekkhâ

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Piyadassi Thera från www. accesstoinsight.org)