AHARA SUTTA
Samyutta Nikaya XLVI.51

Näring
Om upplysningsfaktorerna

- Munkar, jag vill undervisa er om närande och svältande av de sju upplysningsfaktorerna. Lyssna och var mycket uppmärksamma. Jag vill tala.

Att nära hindren

Och vad är näring för uppkomsten av ännu inte uppstått sensuellt begär, eller för tillväxten och ökningen av sensuellt begär när det har uppstått? Där finns tanken på skönhet. Att gynna olämplig uppmärksamhet på det: Detta är näring för uppkomsten av ännu inte uppstått sensuellt begär, eller för tillväxten och ökningen av sensuellt begär när det har uppstått.

Och vad är näring för uppkomsten av ännu inte uppstått hat, eller för tillväxten och ökningen av hat när det har uppstått? Där finns tanken på motstånd. Att gynna olämplig uppmärksamhet på det: Detta är näring för uppkomsten av ännu inte uppstått hat, eller för tillväxten och ökningen av hat begär när det har uppstått.

Och vad är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen slöhet och lättja, eller för tillväxten och ökningen av slöhet och lättja när det har uppstått? Där finns leda, förlust av styrka och energi, gäspande, dåsighet efter måltid och trög uppmärksamhet. Att gynna olämplig uppmärksamhet på det: Detta är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen slöhet och lättja, eller för tillväxten och ökningen av slöhet och lättja när det har uppstått.

Och vad är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen rastlöshet och oro, eller för tillväxten och ökningen av rastlöshet och oro när det har uppstått? Där finns icke-stillhet i uppmärksamhet. Att gynna olämplig uppmärksamhet på det: Detta är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen rastlöshet och oro, eller för tillväxten och ökningen av rastlöshet och oro när det har uppstått.

Och vad är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen skepsis, eller för tillväxten och ökningen av skepsis när den har uppstått? Där finns fenomen som fungerar som fotfäste för skepsis. Att gynna olämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen skepsis, eller för tillväxten och ökningen av skepsis när det har uppstått.

Att nära upplysningsfaktorerna

Och vad är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen medvetenhet som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av medvetenhet som en upplysningsfaktor när den har uppstått? Där finns mentala egenskaper som verkar som fotfäste för medvetenhet som en upplysningsfaktor (väl renad dygd och förståelse har gjorts rätt). Att gynna lämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen medvetenhet som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av medvetenhet som en upplysningsfaktor när den har uppstått.

Och vad är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen utforskning av dhamma som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av utforskning av dhamma som en upplysningsfaktor när den har uppstått? Där finns mentala egenskaper som är gynnsamma eller ogynnsamma, klandervärda eller oskyldiga, grova eller förfinade, spår av mörker eller av ljus. Att gynna lämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen utforskning av dhamma som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av utforskning av dhamma som en upplysningsfaktor när den har uppstått

Och vad är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen uthållig strävan som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av uthållig strävan som en upplysningsfaktor när den har uppstått? Där finns möjlighet till kraftansträngning, möjlighet till utövande, möjlighet till strävan. Att gynna lämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen uthållig strävan som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av uthållig strävan som en upplysningsfaktor när den har uppstått.

Och vad är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen hängiven glädje som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av hängiven glädje som en upplysningsfaktor när den har uppstått? Där finns mentala egenskaper som verkar som fotfäste för hängiven glädje som en upplysningsfaktor. Att gynna lämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen hängiven glädje som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av hängiven glädje som en upplysningsfaktor när den har uppstått.

Och vad är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen frid som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av frid som en upplysningsfaktor när den har uppstått? Där finns fysisk frid och där finns mental frid. Att gynna lämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen frid som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av frid som en upplysningsfaktor när den har uppstått.

Och vad är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen koncentration som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av koncentration som en upplysningsfaktor när den har uppstått? Där finns bas för lugn och där finns bas för icke-förströddhet (dessa är de fyra grundpelarna). Att gynna lämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen koncentration som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av koncentration som en upplysningsfaktor när den har uppstått.

Och vad är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen sinnesjämvikt som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av sinnesjämvikt som en upplysningsfaktor när den har uppstått? Där finns mentala egenskaper som verkar som fotfäste för sinnesjämvikt som en upplysningsfaktor. Att gynna lämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen sinnesjämvikt som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av sinnesjämvikt som en upplysningsfaktor när den har uppstått.

Att svälta hindren

Och vad är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppstått sensuellt begär, eller för tillväxten och ökningen av sensuellt begär när det har uppstått? Där finns tanken på fulhet. Att gynna olämplig uppmärksamhet på det: Detta är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppstått sensuellt begär, eller för tillväxten och ökningen av sensuellt begär när det har uppstått.

Och vad är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppstått hat, eller för tillväxten och ökningen av hat när det har uppstått? Där finns befrielse av sinnet (genom god vilja, medkänsla, uppskattning eller sinnesjämvikt). Att gynna olämplig uppmärksamhet på det: Detta är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppstått hat, eller för tillväxten och ökningen av hat begär när det har uppstått.

Och vad är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen slöhet och lättja, eller för tillväxten och ökningen av slöhet och lättja när det har uppstått? Där finns möjlighet till kraftansträngning, möjlighet till utövande, möjlighet till strävan. Att gynna olämplig uppmärksamhet på det: Detta är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen slöhet och lättja, eller för tillväxten och ökningen av slöhet och lättja när det har uppstått.

Och vad är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen rastlöshet och oro, eller för tillväxten och ökningen av rastlöshet och oro när det har uppstått? Där finns stillhet i uppmärksamhet. Att gynna olämplig uppmärksamhet på det: Detta är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen rastlöshet och oro, eller för tillväxten och ökningen av rastlöshet och oro när det har uppstått.

Och vad är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen skepsis, eller för tillväxten och ökningen av skepsis när den har uppstått? Där finns mentala egenskaper som är gynnsamma eller ogynnsamma, klandervärda eller oskyldiga, grova eller förfinade, spår av mörker eller av ljus. Att gynna olämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen skepsis, eller för tillväxten och ökningen av skepsis när det har uppstått.

Att svälta upplysningsfaktorerna

Och vad är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen medvetenhet som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av medvetenhet som en upplysningsfaktor när den har uppstått? Där finns mentala egenskaper som verkar som fotfäste för medvetenhet som en upplysningsfaktor . Att inte gynna lämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen medvetenhet som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av medvetenhet som en upplysningsfaktor när den har uppstått.

Och vad är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen utforskning av dhamma som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av utforskning av dhamma som en upplysningsfaktor när den har uppstått? Där finns mentala egenskaper som är gynnsamma eller ogynnsamma, klandervärda eller oskyldiga, grova eller förfinade, spår av mörker eller av ljus. Att inte gynna lämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen utforskning av dhamma som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av utforskning av dhamma som en upplysningsfaktor när den har uppstått

Och vad är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen uthållig strävan som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av uthållig strävan som en upplysningsfaktor när den har uppstått? Där finns möjlighet till kraftansträngning, möjlighet till utövande, möjlighet till strävan. Att inte gynna lämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen uthållig strävan som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av uthållig strävan som en upplysningsfaktor när den har uppstått.


 

Och vad är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen hängiven glädje som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av hängiven glädje som en upplysningsfaktor när den har uppstått? Där finns mentala egenskaper som verkar som fotfäste för hängiven glädje som en upplysningsfaktor. Att inte gynna lämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen hängiven glädje som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av hängiven glädje som en upplysningsfaktor när den har uppstått.

Och vad är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen frid som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av frid som en upplysningsfaktor när den har uppstått? Där finns fysisk frid och där finns mental frid. Att inte gynna lämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen frid som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av frid som en upplysningsfaktor när den har uppstått.

Och vad är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen koncentration som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av koncentration som en upplysningsfaktor när den har uppstått? Där finns bas för lugn och där finns bas för icke-förströddhet. Att inte gynna lämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen koncentration som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av koncentration som en upplysningsfaktor när den har uppstått.

Och vad är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen sinnesjämvikt som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av sinnesjämvikt som en upplysningsfaktor när den har uppstått? Där finns mentala egenskaper som verkar som fotfäste för sinnesjämvikt som en upplysningsfaktor. Att inte gynna lämplig uppmärksamhet på dem: Dessa är brist på näring för uppkomsten av ännu inte uppkommen sinnesjämvikt som en upplysningsfaktor, eller för tillväxten och ökningen av sinnesjämvikt som en upplysningsfaktor när den har uppstått.

 

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från 
www. accesstoinsight.org
)