KARANIYA METTA SUTTA

Sutta Nipata I.8
Khuddakapatha 9


Suttan om den allkärlek som man bör hysa

 Alternativ översättning

Lyssna till recitation av suttan
Ladda hem ljudfilen (mp3) 
(högerklicka, spara länk som)
Suttan på pali
 

Detta skall praktiseras skickligt med ädelt sinnelag av den som friden vill uppnå
insiktsfullhet, hederlighet, och ärlighet, tålmodighet, mildhet och ödmjukhet

förnöjsamhet med små behov och få plikter och enkla vanor
behärskning i känslor, hänsynsfullhet och inte uppblåsthet, inte stark längtan att umgås med familjer

Inte ens något obetydligt fel skall han begå som en vis människa kan klandra honom för
må alla varelser bli lyckliga och trygga - må alla varelser bli lyckliga

Var än levande varelser finns, svaga eller starka, alla ihågkomna
långa eller stora, medelstora, korta, obetydliga eller betydelsefulla

synliga eller osynliga, de som fjärran vistas eller nära
födda och de som kommer att födas - må alla varelser bli lyckliga

ingen får någon annan bedraga, ingen får förakta någon annan någonstans
Varken i ilska eller illvilja må någon någon annan människa önska lidande

Så som en moder gentemot sin son med sitt liv skulle skydda sin enfödde son
så också mot alla levande varelser må var och en utveckla ett obegränsat gott sinnelag

allomfattande kärlek till alla varelser må var och en utveckla ett obegränsat gott sinnelag
till de som lever ovan, under och runtom och inte hindras av hat eller fiendskap

Vare sig någon står, går eller ligger, utan lättja
ska han vara starkt medveten, det är gudomlig vistelse här


inte hemfalla åt felaktiga åsikter, men ha kunnighet och visdom
genom sensuella njutningars avlägsnande aldrig ska han födas i moderlivet igen.

(Från pali Kerstin Jönhagen)