RATANA SUTTA
Suttanipata II.1
De tre juvelerna
Se också
alternativ översättning
från pali av Gunnar Gällmo

Vilka varelser som än samlats här
- från jorden eller från skyn -
må de alla vara fullständigt lyckliga
och vördnadsfullt lyssna till vad som sägs.

Må alla dessa varelser vara uppmärksamma.
Låt dem utveckla allomfattande kärlek till människorna
de som varje dag och natt ger gåvor.
Låt dem skydda dem.

Vad värdefullt som än finns här eller annanstans
eller i himmelska världar där dyrbara klenoder finns,
finns det för oss ingen dyrbarare juvel än Buddha – den oöverträffade.
Detta är juvelen Buddha
Må välsignelse komma från denna sanning.

Den dyrbara Odödligheten – slutet, friden –
funnen av Sakyan den Vise i uppmärksamhet:
Det finns inget dyrbarare än Dhamma.
Detta är juvelen Dhamma.
Må välsignelse komma från denna sanning.

Vad Den Upplyste prisade som renhet
och benämnde uppmärksamhet
med omedelbart resultat:
Inget dyrbarare än uppmärksamhet kan finnas.
Detta är juvelen Dhamma.
Må välsignelse komma från denna sanning.

De åtta personerna – de fyra paren –
prisade av dem som befinner sig i frid:
Dessa lärjungar till Den Upphöjde som förtjänar gåvor.
Det som skänks till dem bär ansenlig frukt.
Detta är juvelen Sangha.
Må välsignelse komma från denna sanning.

Dessa som  hängivna och orubbliga
inriktar sig på Gotamas budskap
som når sitt mål, sänks i Odödlighet
som fria njuter Friheten de vunnit.
Detta är juvelen Sangha
Må välsignelse komma från denna sanning.

Som Indras pelare satta i jorden
så inte ens de fyra vindarna kan skaka dem:
så är, säger jag er, som när en redbar människa
som – efter att ha förstått
de ädla sanningarna – ser.
Detta är juvelen Sangha.
Må välsignelse komma från denna sanning.

De som klart har sett de ädla sanningarna
som väl förklarats av Den Med Djup Visdom
obekymrade om vad som kommer –
inträder inte i det åttonde tillståndet av tillblivelse.
                   (som kommer att återfödas högst sju gånger)
Detta är juvelen Sangha.
Må välsignelse komma från denna sanning.

I ögonblicket av uppnådd insikt
lösgörs man från tre ting:
uppfattningen om ett själv, osäkerhet och
bundenhet till regler och ritualer.
Man är fullständigt befriad
från de fyra tillstånden av förlust
                  (att återfödas som djur, olycklig ande,
                      demon eller varelse i helvetet)
och ur stånd att begå de sex stora orätta tingen.
                  (döda sin moder, fader, arahant,
                      såra en Buddha, orsaka splittring i
                      sanghan eller välja någon annan än
                      Buddha som den främste läraren)
Detta är juvelen Sangha.
Må välsignelse komma från denna sanning.

Vilken ond gärning någon än må göra
- genom kropp. tal eller sinne -
kan man inte dölja den:
omöjligt att hemlighålla
för den som har förstått Vägen.
Detta är juvelen Sangha.
Må välsignelse komma från denna sanning.

Så som en skogsdunge med blommande krön
i sommarens första varma månad,
är den nobla Dhamma han förkunnade
till högsta välsignelse som leder till Befrielse.
Detta är juvelen Buddha.
Må välsignelse komma från denna sanning.

Nobel
med nobel kunskap
som gav nobel gåva
som gav nobel skänk
oöverträffad, förkunnade han den
nobla Dhamma.
Detta är juvelen Buddha.
Må välsignelse komma från denna sanning.

Med det förflutna tillända utan ny tillblivelse
med sinnena fridfulla gentemot kommande existens
utan frö, utan begär att återkomma
slocknar de vise som en flamma.
Detta är juvelen Sangha.
Må välsignelse komma från denna sanning.

Vilka varelser som än samlats här
- från jorden eller från skyn -
Må vi visa vår vördnad för Buddha,
Tathagata hyllad av
människor och gudar.
Må de vara välsignade.

Vilka varelser som än samlats här
- från jorden eller från skyn -
Må vi visa vår vördnad för Buddha,
Tathagata hyllad av
människor och gudar.
Må de vara välsignade.

Vilka varelser som än samlats här
- från jorden eller från skyn -
Må vi visa vår vördnad för Buddha,
Tathagata hyllad av
människor och gudar.
Må de vara välsignade.

   (Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från 
www. accesstoinsight.org
)