Senaste rättning av småfel 05-08-15

Maha Mangala Sutta
Sutta Nipata II.4
Om välsignelser

Mangala Sutta
Khuddakapatha 5
Om välsignelser


(Maha Mangala Sutta och Mangala Sutta är samma sutta på två olika ställen i Tipitaka)


Se också alternativ översättning
från pali av Gunnar Gällmo

Detta har jag hört:

En gång vistades den Välsignade nära Savatthi i Jetana i Anathapindikas tempel. Då natten hade framskridit långt, närmade sig en deva, vars ofattbara strålglans lyste upp hela Jetana, den Välsignade, hälsade honom respektfullt och ställde sig bredvid honom. När han stod där, vände han sig till den Välsignade med följande:

Många gudar och människor
som längtar efter lycka
har undrat över välsignelser.
Jag ber, vad är den största välsignelse?

Att inte slå följe med dåraktiga
men att slå följe med visa.
Att visa vördnad för de som är värda vördnad.
- Det är den största välsignelse.

Att leva i ett högtstående samhälle.
Att ha gjort förtjänstfulla handlingar i det förflutna.
Att välja rätt väg.
- Det är den största välsignelse.

Att vara kunnig, skicklig i hantverk,
ha välgrundad vandel och angenämt tal.
- Det är den största välsignelse.

Att hjälpa sina föräldrar,
ta hand om sin hustru och barn.
Att vara hederlig i sin verksamhet.
- Det är den största välsignelse.

Givmildhet, rättskaffens levnad,
hjälpsamhet mot sina släktingar,
goda handlingar
- Det är den största välsignelse.

Att hålla sig från och avstå från det onda,
avstå från rusdrycker,
att vara uppmärksam på allt.
- Det är den största välsignelse.

Att vara respektfull, ödmjuk, nöjd, tacksam.
Att lyssna till Dhamma
när det ges tillfälle
- Det är den största välsignelse.

Att vara tålmodig, lugn.
Att möta de vigda för att tala om Dhamma
när det ges tillfälle.
- Det är den största välsignelse.

Allvar, renhet,
insikt om de Ädla Sanningarna,
att förverkliga Nibbana.
- Det är den största välsignelse.

Ett sinne som inte berörs av livets växlingar,
ett sinne fritt från sorg, obefläckat och tryggt.
- Det är den största välsignelse.

De som fullföljer denna väg
går segrande överallt.
Detta är den största välsignelse för dem.

(Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från www. accesstoinsight.org)