KALAHA-VIVADA SUTTA
Suttanipata 4.11

Gräl och dispyter


Varifrån uppstår
gräl, dispyter,
jämmer, sorger, tillika själviskhet,
egenkärlek och stolthet tillika oharmoni?
Varifrån har det uppstått?
Säg mig det.
Från det som är kärt
har det uppstått
gräl, dispyter,
jämmer, sorger, tillika själviskhet,
egenkärlek och stolthet tillika oharmoni.
Fastbundet till själviskhet
är gräl och dispyter.
När dipspyter uppstår
leder det till oharmoni.

Var finns orsaken
till kära ting i världen
tillika begär runtom i världen?
Och var finns orsaken
till hopp och uppfyllelse
för en människas nästa liv?

Begär är orsaken
till kära ting i världen
tillika begär runtom i världen.
Och också det är orsaken
till hopp och uppfyllelse
för en människas nästa liv.

Var finns då orsaken
till begär i världen?
Och varifrån har det uppstått
beslut, ilska, lögner och förvirring
och alla egenskaper
beskrivna av Den Begrundande (Kommentar: Buddha)?

Det man kallar
tillfredsställande och
otillfredsställande
i världen,
på grund av det
uppstår begär.
När en människa sett det som uppstått och icke
beträffande former
ger hon upphov till värdering i världen,
ilska, lögner och förvirring,
dessa egenskaper också när dessa dubbla finns.(Kommentar: tillfredsställande och otillfredsställande)
En människa, förvirrad,
skall träna för vägen till kunskap
för det är att ha förstått
vad Den Begrundande talat
om egenskaper, dhammas.

Var finns orsaken
till föreställning om tillfredsställande och otillfredsställande?
Vad gör att den inte finns?
Och betydelsen av
uppkomst och icke (Kommentar:av materiella ting),
säg mig,
Var finns orsaken?

Sinnesintryck är orsaken
till föreställning om tillfredsställande och otillfredsställande.
När sinnesintryck inte finns
finns de inte.
Och betydelsen av
uppkomst och icke
detta är också orsaken.

Var finns då orsaken
till sinnesintryck i världen
och varifrån har fasthållanden, ägande uppstått?
Vad gör att icke-jag inte finns?
Vad har försvunnit så
att sinnesintryck inte når fram?

Betingat av sinne och materia
är sinnesintryck.
I längtan efter fasthållanden,
ägande finns deras orsak.
När längtan inte finns
finns icke-jag inte.
När materian har försvunnit
når sinnesintrycken inte fram.

Hur kommer man fram till
att materia försvinner?
Hur försvinner tillfredsställande och otillfredsställande?
Säg mig detta.
Mitt hjärta är ivrigt
att veta hur
de försvinner.

Att inte vara insiktsfull om varseblivningar
inte insiktsfull om villfarelse i varseblivningar,
inte utan att vara insiktsfull
eller insiktsfull om vad som försvinner (Kommentar: beskrivning av det fjärde jhana-tillståndet)
förvecklingar-klassificeringar (Kommentar: papanca-sankha= sprida idéer som styr förståelsen)
har sin orsak i varseblivning.

Vad vi frågat har du svarat på.
Vi frågar ännu en sak.
Säg oss.
Säger någon av de visa
att just så mycket är det allra bästa,
reningen av den levande varelsen?
Eller säger de
att det finns något annat än detta?

Några av de visa
säger att just så mycket är det allra bästa,
reningen av den levande varelsen
Men några av dem
som talar är skickliga,
säger det är det ögonblick
när inget fasthållande finns kvar.

Förståelse,
När de förstått, att de fortfarande är beroende,
de visa, de som begrundar beroenden.
När han förstår dem, befriad,
ger han sig inte in i dispyter
möter inte uppkomst och icke:
han är upplyst.

 

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från 
www. accesstoinsight.org
)