Ubburi
Therigatha 03.05 (vv51-53)

Ubburis sorg över sin döda dotter

"Jiva, min dotter"
gråter du i skogen
"Kom till besinning, Ubburi,
åttifyratusen
alla med namnet Jiva
har bränts på denna hemska gravplats
Vilken av dem sörjer du?"

Genom att dra ut - fullständigt -
pilen så svår att se
innesluten i mitt hjärta,
drev han bort från mig
- utom mig av sorg -
sorgen över min dotter

Idag - med pilen avlägsnad,
utan hunger, helt fri
till Buddha, Dhamma, Sangha
tar jag min tillflykt
till Visheten

 

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från 
www. accesstoinsight.org
)