Rohini
Thig 13.2

/Rohinis fader:/

Du går att sova och du säger:
”De som mediterar”
Du vaknar:
”De som mediterar”
Du lovprisar bara
dem som mediterar.
Utan tvekan vill du bli
en som mediterar.

Rikligt med föda och dryck
ger du dem som mediterar.
Nu, Rohini, frågar jag dig:
Varför håller du
dem som mediterar så kära?

De tycker inte om att arbeta,
de är lata,
lever på vad som givits av andra,
fulla av längtan
önskar de läckerheter.
Varför håller du
dem som mediterar så kära?

/Rohini:/

Under lång tid, min fader,
har du frågar ut mig
om dem som mediterar.
Jag vill lovprisa dem inför dig
deras insikt,
dygd,
strävan.

De tycker om att arbeta,
de är inte lata.
De gör det bästa arbete:
De avstår från
begär och hat.
Det är därför jag håller
dem som mediterar så kära.

De befriar sig från
de tre onda rötterna
genom goda handlingar.
Avstår från alla onda.
Det är därför jag håller
dem som mediterar så kära.

Rena är deras kroppsliga handlingar
också deras verbala handlingar.
Rena är deras mentala handlingar.
Det är därför jag håller
dem som mediterar så kära.

Fläckfria som pärlemor
med rent inre och yttre,
perfekta med klara förtjänster.
Det är därför jag håller
dem som mediterar så kära.

Lärda, upprätthållande Dhamma,
ädla, lever de i Dhamma,
undervisar de om målet
och Dhamma.
Det är därför jag håller
dem som mediterar så kära.

Lärda, upprätthållande Dhamma,
ädla, lever de i Dhamma
med medvetna sinnen.
Det är därför jag håller
dem som mediterar så kära.

De far vida omkring, medvetna,
de ger råd, lugna
de ser slutet på lidande
Det är därför jag håller
dem som mediterar så kära.

När de lämnar en by
vänder de sig inte om för att titta bakåt
på något
fria från bekymmer de vandrar!
Det är därför jag håller
dem som mediterar så kära.

De samlar inte i lador,
krukor
eller korgar
De jagar endast det som redan tillagats.
Det är därför jag håller
dem som mediterar så kära.

De tar varken emot silver
eller guld
eller pengar
De lever av vad som finns just nu.
Det är därför jag håller
dem som mediterar så kära.

Sedan de gått vidare
från olika familjer
och från olika länder,
håller de dock varandra kära.
Det är därför jag håller
dem som mediterar så kära.

/Rohinis fader:/

Rohini, sannerligen för din egen välfärd
föddes du in i vår familj.
Du har tro på Buddha och Dhamma
och stor respekt
för Sanghan.

Sannerligen tror du
denna merit
vara oöverträffad
Dessa som mediterar kommer att ta emot
också vår gåva,
för vi vill ge
vår rikliga gåva

/Rohini:/

Du är rädd för smärta,
du tycker inte om smärta,
tag din tillflykt till Buddha,
tag din tillflykt till Dhamma och Sanghan.
Åtag dig reglerna:
Det kommer att leda
till din välfärd.

/Rohinis fader:/

Jag tar min tillflykt till Buddha,
Jag tar min tillflykt till Dhamma och Sanghan.
Jag åtar mig reglerna:
Det kommer att leda
till min välfärd.

Tidigare var jag en frände till Brahma
Nu sannerligen en brahman.
Jag är en man, kunnig i de tre, och trygg,
fulländad i kunskap,
rentvättad.

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från 
www. accesstoinsight.org
)