UPOSATHA SUTTA
Udana 5.5

Iakttagande av Uposathadag

Jag har hört att vid ett tillfälle vistades Den Välsignade i Savatthi vid Östra Klostret, Migaras moders palats. Då vid denna tid satt Den Välsignade – då det var uppmärksammande av uposathadag – omgiven av munkförsamlingen. Då reste sig Vördade Ananda – då natten framskridit långt vid slutet av första nattväkten – från sin sittplats, ordnade sin mantel över ena axeln, ställde sig framför Den Välsignade med hopslagna händer över hjärtat och sade:
- Natten, Herre, är långt framskriden. Den första nattväkten har slutat. Munkförsamlingen har suttit här länge. Må Den Välsignade recitera Patimokkha för dem.
När detta sagts förblev Den Välsignade tyst.

Sedan en andra gång reste sig Vördade Ananda då natten framskridit långt vid slutet av andra nattväkten från sin sittplats, ordnade sin mantel över ena axeln, ställde sig framför Den Välsignade med hopslagna händer över hjärtat och sade:
- Natten, Herre, är långt framskriden. Den andra nattväkten har slutat. Munkförsamlingen har suttit här länge. Må Den Välsignade recitera Patimokkha för dem.
När detta sagts förblev Den Välsignade tyst.

Sedan en tredje gång reste sig Vördade Ananda då natten framskridit långt vid slutet av tredje nattväkten då gryningen visade sig och nattens ansikte strålade från sin sittplats, ordnade sin mantel över ena axeln, ställde sig framför Den Välsignade med hopslagna händer över hjärtat och sade:
- Natten, Herre, är långt framskriden. Den tredje nattväkten har slutat. Munkförsamlingen har suttit här länge. Må Den Välsignade recitera Patimokkha för dem.

- Ananda, församlingen är inte ren.

Då uppstod tanken hos Maha Moggallana:
- Beträffande vilken person sade Den Välsignade just nu ”Ananda, församlingen är inte ren”?
Så han riktade sitt sinne, omfattade det med uppmärksamhet mot hela munkförsamlingens uppmärksamheten . Han såg att en person – omoralisk, ond, oren, och tvivelaktig i sina förehavanden, hemlig i sina handlingar, inte en begrundande tanke, inte begrundande fast han gjorde anspråk på det, inte levde det heliga livet fast han gjorde anspråk på det, invärtes skämd, drypande av begär, oren till sin natur – sitta mitt i munkförsamlingen. När han såg honom, gick han upp, gick bort till denne person och sade när han nådde honom:
- Stig upp min vän. De har blivit sedd av Den Välsignade . Du har ingen gemenskap med munkförsamlingen.

Personen förblev tyst. En andra gång... En tredje gång sade Maha Moggallana:
- Stig upp min vän. Du har blivit sedd av Den Välsignade . Du har ingen gemenskap med munkförsamlingen.

Och för tredje gången förblev personen tyst.

Då tog Maha Moggallana personen i armen visade ut honom genom ytterdörren och låste, vände sig till Den Välsignade och sade när han kom fram:
- Jag har visat ut den personen, Herre. Församling en är nu ren. Må Den Välsignade recitera Patimokkha för munkförsamlingen.

- Är det inte häpnadsväckande, Moggallana, är det inte förbluffande, att den personen väntade tills han togs i armen.
Sedan vände sig Den Välsignade till munkarna:
- Från nu vill jag inte längre uppmärksamma uposathadagarna eller recitera Patimokkha. Ni själva, munkar, får uppmärksamma uposathadagarna och recitera Patimokkha. Det är omöjligt, det kan inte inträffa att en Tathagata skulle uppmärksamma uposathadagarna eller recitera Patimokkha med en oren församling.

- Munkar, det finns dessa åtta häpnadsväckande och förbluffande fakta om havet att när de ser dem åter och åter, är asuragudarna mycket tillfreds med havet. Vilka åtta?

1. Havet har en jämn avsats, en svag lutning, en jämn lutning med en plötslig brant sluttning efter en lång sträcka. Det faktum att havet har en jämn avsats, en svag lutning, en jämn lutning med en plötslig brant sluttning efter en lång sträcka: Detta är det första häpnadsväckande och förbluffande faktum om havet att när de ser dem åter och åter, är asuragudarna mycket tillfreds med havet.

2. Och vidare, havet är stabilt och överskrider inte sin tidvattenlinje ... Detta är det andra häpnadsväckande och förbluffande faktum om havet att när de ser dem åter och åter, är asuragudarna mycket tillfreds med havet.

3. Och vidare, havet tolererar inte en död kropp. En död kropp i havet spolas till stranden och upp på torra land ... Detta är det tredje häpnadsväckande och förbluffande faktum om havet att när de ser dem åter och åter, är asuragudarna mycket tillfreds med havet.

4. Och vidare, vilka stora floder det än finns – sådana som Ganges, Yamuna, Aciravati, Sarabhu, Mahi – när de når havet ger de upp sina tidigare namn och klassas bara som ”havet” ... Detta är det fjärde häpnadsväckande och förbluffande faktum om havet att när de ser dem åter och åter, är asuragudarna mycket tillfreds med havet.

5. Och vidare, genom att världens floder flyter ut i havet och regn faller från skyn, kan ändå inte någon ökning eller minskning av havet märkas... Detta är det femte häpnadsväckande och förbluffande faktum om havet att när de ser dem åter och åter, är asuragudarna mycket tillfreds med havet.

6. Och vidare, havet har en enda smak – smaken av salt... Detta är det sjätte häpnadsväckande och förbluffande faktum om havet att när de ser dem åter och åter, är asuragudarna mycket tillfreds med havet.

7. Och vidare, havet har dessa många skatter av olika slag: pärlor, safirer. lapis lazuli, snäckor, kvarts, korall, silver, guld, rubiner och kattöga... Detta är det sjunde häpnadsväckande och förbluffande faktum om havet att när de ser dem åter och åter, är asuragudarna mycket tillfreds med havet.

8. Och vidare, havet är vistelse för så mäktiga varelser som valar, valätare, valätares ätare , asuragudar, nagas och gandhabbas. Det finns i havet varelser etthundramil långa, tvåhundra ... trehundra... fyrahundra... femhundra mil långa. Det faktum att havet är vistelse för så mäktiga varelser som valar, valätare, valätares ätare , asuragudar, nagas och gandhabbas. Det finns i havet varelser ett hundramil långa, tvåhundra ... trehundra... fyrahundra... femhundra mil långa: Detta är det åttonde häpnadsväckande och förbluffande faktum om havet att när de ser dem åter och åter, är asuragudarna mycket tillfreds med havet.

Detta är de åtta häpnadsväckande och förbluffande fakta om havet att när de ser dem åter och åter, är asuragudarna mycket tillfreds med havet.

På samma sätt, munkar, finns det åtta häpnadsväckande och förbluffande fakta om Dhamma och Disciplinen att när de ser dem åter och åter, är munkarna mycket tillfreds med Dhamma och Disciplinen. Vilka åtta?

1. Precis som havet har en jämn avsats, en svag lutning, en jämn lutning med en plötslig brant sluttning efter en lång sträcka har Dhamma och Disciplinen på samma sätt en jämn träning, ett jämnt utförande, en jämn utveckling med en inträngande insikt endast efter en lång sträcka. Detta är det första häpnadsväckande och förbluffande faktum om Dhamma och Disciplinen att när de ser dem åter och åter, är munkarna mycket tillfreds med Dhamma och Disciplinen.

2. Och vidare, precis som havet är stabilt och inte överskrider sin tidvattenlinje, på samma sätt överskrider inte mina lärjungar – ens för sina livs skull – träningsreglerna som jag har formulerat för dem ... Detta är det andra häpnadsväckande och förbluffande faktum om Dhamma och Disciplinen att när de ser dem åter och åter, är munkarna mycket tillfreds med Dhamma och Disciplinen.

3. Och vidare, precis som havet inte tolererar en död kropp - en död kropp i havet spolas till stranden och upp på torra land – på samma sätt om en person är omoralisk, ond, oren, och tvivelaktig i sina förehavanden, hemlig i sina handlingar - inte en begrundande tanke, inte begrundande fast han gjorde anspråk på det, inte levde det heliga livet fast han gjorde anspråk på det, invärtes skämd, drypande av begär, oren till sin natur – har församlingen ingen gemenskap med honom. De håller ett omedelbart möte, de förvisar honom från församlingen ... Detta är det tredje häpnadsväckande och förbluffande faktum om Dhamma och Disciplinen att när de ser dem åter och åter, är munkarna mycket tillfreds med Dhamma och Disciplinen.

4. Och vidare, precis som vilka stora floder det än finns – sådana som Ganges, Yamuna, Aciravati, Sarabhu, Mahi – när de når havet ger de upp sina tidigare namn och klassas bara som ”havet”, på samma sätt, när medlemmar från de fyra kasterna – ädla krigare- präster, köpmän och arbetare – går från hem och vidare till det hemlösa livet i Dhamma och Disciplinen som förkunnats av Tathagata, ger de upp sina tidigare namn och klassas helt enkelt bara som ”begrundande, Sakyans söner”... Detta är det fjärde häpnadsväckande och förbluffande faktum om Dhamma och Disciplinen att när de ser dem åter och åter, är munkarna mycket tillfreds med Dhamma och Disciplinen.

5. Och vidare, precis som världens floder flyter ut i havet och regn faller från skyn, och ändå inte någon ökning eller minskning av havet kan märkas, på samma sätt, är många munkar är helt obundna i egenskapen Obunden utan bränsle för att vara det, och kan ändå kan inte någon ökning eller minskning av egenskapen Obunden märkas... Detta är det femte häpnadsväckande och förbluffande faktum om Dhamma och Disciplinen att när de ser dem åter och åter, är munkarna mycket tillfreds med Dhamma och Disciplinen.

6. Och vidare, precis som havet har en enda smak – smaken av salt – på samma sätt har denna Dhamma och Disciplin en enda smak: befrielsens... Detta är det sjätte häpnadsväckande och förbluffande faktum om Dhamma och Disciplinen att när de ser dem åter och åter, är munkarna mycket tillfreds med Dhamma och Disciplinen.

7. Och vidare, precis som havet har dessa många skatter av olika slag - pärlor, safirer. lapis lazuli, snäckor, kvarts, korall, silver, guld, rubiner och kattöga - på samma sätt har denna Dhamma och Disciplin många skatter av olika slag: de fyra medvetenhetsfaktorerna, de fyra rätta strävandena, de fem förmågorna, de fem krafterna, de sju upplysningsfaktorerna, den ädla åttafaldiga vägen.... Detta är det sjunde häpnadsväckande och förbluffande faktum om Dhamma och Disciplinen att när de ser dem åter och åter, är munkarna mycket tillfreds med Dhamma och Disciplinen.

8. Och vidare, precis som havet är vistelse för så mäktiga varelser som valar, valätare, valätares ätare , asuragudar, nagas och gandhabbas. Det finns i havet varelser etthundramil långa, tvåhundra ... trehundra... fyrahundra... femhundra mil långa, på samma sätt är Dhamma och Disciplinen vistelse för så mäktiga varelser som de som förverkligat och njutit frukterna av att ha övervunnit strömmarna; förverkligat och njutit frukterna av att ha övervunnit någon mer återfödelse; förverkligat och njutit frukterna av att ha övervunnit återfödelse; förverkligat och njutit frukterna av att ha funnit vägen till upplysning; arahanter och de som tränar för arahantskap. Detta är det åttonde häpnadsväckande och förbluffande faktum om Dhamma och Disciplinen att när de ser dem åter och åter, är munkarna mycket tillfreds med Dhamma och Disciplinen.

Detta är de åtta häpnadsväckande och förbluffande fakta om Dhamma och Disciplinen att när de ser dem åter och åter, är munkarna mycket tillfreds med Dhamma och Disciplinen.

Sedan när innebörden av detta förståtts, förklarade Den Välsignade vid detta tillfälle:

Regnet dränker det dolda
och dränker inte det uppenbarade.
Så öppna det dolda
så det inte dränks av regnet.

 

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Ireland från 
www. accesstoinsight.org
)