BUDDHISTISKA TERMER OCH ORD

PALI - SVENSKA

Till ordlistan
Kan laddas ner i olika format, se denna sida

Huvudsaklig källa Buddhist Dictionary av Nyanatiloka