BUDDHISTISKA TEXTER
Rune E. A. 
Johansson

  
Från Norge kom en vänlig gåva. Den innehöll  en kopierad upplaga av Rune E A Johanssons klassiska "Buddhistiska texter" på svenska. 
Boken framställer buddhismens centrala budskap utifrån valda texter på pali. Varje ord analyseras, sedan följer översättning på svenska och kommentarer. Boken slutar med en kortfattad grammatikkurs i pali.
Boken är alltså samtidigt en gedigen lärobok i buddhism och språket pali. 

Den svenska utgåvan av Buddhistiska texter går inte att få tag i längre. Därför finns den nu på denna sida i form av en nerladdningsbar pdf-fil
Att skanna dessa gamla papper i pdf-format innebär att sidorna ser ut exakt som originalet, skrivna på en gammal skrivmaskin och där streck och punkter och andra pali- attribut sedan förmodligen satts dit för hand. Att förvandla dem till pdf var det enda sättet att överföra dem till en hemsida.
En del kopior var kopierade snett och då är texten på den skannade sidan också sned!