BRAHMA-VIHÂRA
Fyra sublima egenskaper

Mettâ
Gränslös vänskaplig kärlek
Karunâ
Gränslös medkänsla
Muditâ
Gränslös osjälvisk glädje
Upekkhâ
Gränslös sinnesjämvikt

Brahmavihara, från The Buddha and His Teaching av Mahathera Narada.

Människan är en outgrundlig varelse med ofattbara möjligheter. Dolda inom henne finns både helgonlika egenskaper och kriminella tendenser. De kan komma upp till ytan helt oväntat och sprider stor förvirring. Hur de uppstår vet vi inte. Vi vet bara att de finns slumrande i människan i högre eller mindre grad.

I människans kraftfulla men också komplexa sinne finns alltså ett förråd av goda egenskaper och en soptipp av ondska. När man utvecklar dessa egenskaper kan man bli antingen en välsignelse eller förbannelse för mänskligheten.

De som önskar bli betydelsefulla, ädla och värdefulla, som önskar att rena sig själva och tjäna mänskligheten både som föredöme och norm, och som önskar använda detta gyllene tillfälle det innebär att vara människa, försöker göra sitt bästa för att avlägsna de dolda dåliga egenskaperna och att utveckla de slumrande goda.

Människor spenderar enorma summor pengar och gör enorma ansträngningar och offrar ibland också sina liv för att gräva upp dyrbara juveler som göms i jorden. Men för att gräva upp värdefulla skatter som döljs i människan, behövs det bara uthållighet och tålamod. Även den fattigaste man eller kvinna kan genomföra denna uppgift, för välfärd är inte en nödvändig förutsättning för att samla sublima skatter.

Det är underligt att människans dolda egenskaper nästan verkar vara naturliga och spontana. Det är lika underligt att varje synd har sin motsatta fullödiga dygd, som emellertid inte tycks vara så vanlig och automatisk utan bara finns där tyst.

En kraftfull destruktiv last hos människan är vrede (dosa). Den friska kraft som besegrar denna onda kraft och renar människan är gränslös vänskaplig kärlek (metta).

Grymhet (himsa) är en annan orättfärdighet som ansvarar för många fasor och illdåd i världen. Motgiftet är medkänsla (karuna).

Avund (issâ) är en annan dålig egenskap som förgiftar och leder till skadlig rivalitet och farlig tävling. Det mest effektiva botemedlet för detta gift är osjälvisk glädje (mudita).

Det finns två andra vanliga egenskaper som rubbar människans mentala jämvikt. De är sammankopplade med det som är behagligt och motvilja mot obehag. Dessa två motsatta krafter kan upphöra genom att utveckla jämvikt (upekkhâ).

Dessa fyra värdefulla dygder kallas med ett kollektivt begrepp på pali Brahmavihâra, som kan översättas med ”sublima egenskaper” eller ”gudomlig vistelse”.

Dessa dygder ser till att lyfta människan. De gör henne gudomlig här i detta livet. De kan omforma människan till en fulländad människa. Om alla oavsett religion, färg, nationalitet eller kön försöker utveckla dem, kan jorden förvandlas till ett paradis där alla kan leva i frid och harmoni som ideala medborgare i en enda värld.

De fyra sublima egenskaperna kallas också gränslösa (appamaññâ). De kallas så därför att de inte sätter upp spärrar eller gränser och utan undantag skall spridas till alla varelser. De omfattar alla levande varelser, även djuren.

Oavsett religiös tro kan man utveckla dessa rena dygder och bli till välsignelse för sig själv och alla andra.

Övers Kerstin Jönhagen

 

Buddha talade till människorna i Kalama:

En lärjunge till den Upphöjde, som på detta sätt är tom på begär, tom på ondska, är inte vilseledd, har klar förståelse och uppmärksamhet, och lever och fyller alla riktningar, den första /öster/ likaså den andra, likaså den tredje likaså den fjärde, likaså uppåt, nedåt och likaså tvärs över, med vänskaplig kärlek, fyller överallt, hela världen, för alla levande varelsers skull, fyller med denna överväldigande, upphöjda, gränslösa vänskapliga kärlek; detta är frihet från hat och illvilja.

Han lever och fyller alla riktningar, den första /öster/ likaså den andra, likaså den tredje likaså den fjärde, likaså uppåt, nedåt och likaså tvärs över, med medkänsla, fyller överallt, hela världen, för alla levande varelsers skull, med denna överväldigande, upphöjda, gränslösa medkänsla; detta är frihet från hat och illvilja.

Han lever och uppfyller alla riktningar, den första /öster/ likaså den andra, likaså den tredje likaså den likaså den, fjärde likaså uppåt, nedåt och likaså tvärs över, med osjälvisk glädje, som fyller överallt, hela världen, för alla levande varelsers skull, fyller med denna överväldigande, upphöjda, gränslösa osjälviska glädje; detta är frihet från hat och illvilja.

Han lever och uppfyller alla riktningar, den första /öster/ likaså den andra, likaså den tredje likaså den likaså den, fjärde likaså uppåt, nedåt och likaså tvärs över, med sinnesjämvikt, som fyller överallt, hela världen, för alla levande varelsers skull, fyller med denna överväldigande, upphöjda, gränslösa sinnesjämvikt; detta är frihet från hat och illvilja.

 

Läs också