Uppmärksamhet - helt enkelt

Maindfulness In Plain English

Bhante Henepola Gunaratana

Kap 4
Förhållningssätt


För mindre än ett århundrade sedan gjorde västerländska vetenskapsforskare en uppseendeväckande upptäckt. Vi är en del av den värld vi ser. Själva processen i vår observation ändrar de ting vi observerar. Till exempel är en elektron en extremt liten partikel. Den kan inte ses utan instrument och detta redskap dikterar vad observatören kommer att se. Om du betraktar en elektron på ett sätt tycks den vara en partikel, en hård liten boll, som studsar åt alla håll i fina, raka spår. När du betraktar den på ett annat sätt tycks elektronen vara en våg utan någon soliditet. Den glöder och vrider sig över utrymmet. En elektron är en händelse mer än ett ting. Och observatören tar del i den händelsen genom själva processen i sin observation. Det går inte att undvika denna växelverkan.

I Öst har man känt till denna grundprincip sedan lång tid. Sinnet utgör en rad av händelser och observatören tar del i dessa händelser varje gång han betraktar sitt inre. Meditation innebär att ta del av observation. Vad du betraktar svarar mot processen i betraktandet. Vad du betraktar är du och vad du ser beror på hur du ser. Denna process i meditationen är synnerligen fin och resultatet beror helt och hållet på sinnet hos den som mediterar. Följande förhållningssätt är nödvändiga för att lyckas med träningen. De flesta har presenterats förut, men nämns igen som riktlinjer.

 1. Förvänta dig ingenting. Sitt bara och se vad som händer. Betrakta det hela som ett experiment. Intressera dig aktivt i själva försöket. Men bli inte distraherad av dina förväntningar på resultaten. Oroa dig över huvud taget inte för något resultat. Låt meditationen ske i sin egen takt och riktning. Låt meditationen lära dig vad du behöver lära. Meditativ uppmärksamhet strävar efter att se verkligheten som den är. Antingen den motsvarar dina förväntningar eller inte, kräver den att du tillfälligt upphör med alla dina förutfattade meningar och idéer.

 2. Spänn dig inte. Tvinga inte fram något och överdriv inte heller dina ansträngningar. Meditation är inte aggressiv. Det är ingen våldsam kamp. Använd bara din kraft lugn och avslappad.

 3. Hetsa inte. Det är ingen brådska, så tag dig tid. Sätt dig på en kudde och sitt som om du hade hela dan på dig. Allt värdefullt tar tid att utveckla. Tålamod, tålamod, tålamod.

 4. Fastna inte i något och avvisa inget. Låt det som kommer, komma och rätta dig efter det. Om en vacker mental bild uppstår, så är det bra. Om en dålig mental bild uppstår så är det också bra. Betrakta allt som likvärdigt och acceptera vad som än händer. Kämpa inte emot det du upplever, betrakta det bara uppmärksamt.

 5. Låt saker ske. Lär dig att flyta med i alla förändringar som uppstår. Frigör dig och slappna av.

 6. Acceptera allt som uppstår. Acceptera dina känslor, även sådana som du önskar att du inte hade. Acceptera dina upplevelser, även de som du tycker illa om. Döm inte dig själv för att du har mänskliga fel och brister. Lär dig att se alla företeelse i sinnet som fullständigt naturliga och begripliga. Försök att träna ett opartiskt accepterande hela tiden med respekt för allt i dina upplevelser.

 7. Var snäll mot dig själv. Var vänlig mot dig själv. Du måste inte vara perfekt. Du är den du är. Processen med att bli som du vill, börjar med ett totalt accepterande av den du är.

 8. Undersök dig själv. Ifrågasätt allt. Tag ingenting för givet. Tro inte på något för att det låter vist och fromt och för att några helgonlika människor säger det. Se själv! Med det betyder inte att du skall var cynisk, oförskämd eller vanvördig. Det betyder att du skall vara realistisk. Utsätt alla uttalanden för en test utifrån dina erfarenheter och låt resultaten bli vägledare till sanning. Insiktsmeditation arbetar utifrån en inre längtan efter att vakna upp till det som är verkligt och få befriande insikt om tillvarons sanna natur. Hela träningen handlar om denna vilja om att vakna upp till sanning. Utan den blir träningen ytlig.

 9. Betrakta alla problem som äventyr. Se på negativa upplevelser som möjligheter att lära och växa. Spring inte ifrån dem, döm inte heller dig själv eller bär på bördan i tysthet. Har du ett problem? Bra. Ypperligt tillfälle. Gläds, dyk ner i det och undersök det.

 10. Grubbla inte. Du behöver inte fundera på allt. Planlöst tänkande befriar dig inte från snaran. I meditation renas sinnet naturligt genom medvetenhet, genom ordlös ren uppmärksamhet. Den vanemässiga överläggningen behövs inte för att rensa bort det som håller dig fången. Det enda som behövs är klar, icke-begreppsmässig iakttagelse av vilka problem som finns och hur de fungerar. Det är tillräckligt för att lösa dem. Begrepp och resonemang står bara i vägen. Tänk inte! Se. 

 11. Jämför inte. Det finns skillnader mellan människor, men att älta dem är farligt. Om det inte görs med omsorg leder det direkt till självcentrering. Vanligt mänskligt tänkande är fullt av begär, avundsjuka och stolthet. En man som ser en annan man på gatan tänker kanske genast: ”Han ser bättre ut än jag”. Det omedelbara resultatet är avundsjuka och förödmjukelse. En flicka som ser en annan flicka kanske tänker: ”Jag är snyggare än hon”. Det omedelbara resultatet är stolthet. Denna sorts jämförelse är en mental vana och leder direkt till elaka känslor av ett eller annat slag, begär, avundsjuka, stolthet, missunnsamhet, hat. Det är ett meningslöst mentalt sätt att fungera på, men vi gör det ändå hela tiden. Vi jämför våra intryck med andras, vår framgång, våra prestationer, vår välfärd, våra ägodelar eller IQ, och allt detta leder till samma position – främlingskap, barriärer mellan människor och dåliga känslor.

Meditatörens arbete är att stoppa denna meningslösa vana genom att undersöka den noga och sedan ersätta den med en annan. Snarare än att notera skillnader mellan sig själv och andra, tränar du dig att lägga märke till likheter. Du inriktar din uppmärksamhet på de förhållanden som är gemensamma för allt levande, saker som för dig närmare andra. Denna jämförelse ger mer än något annat vänskapliga känslor i stället för känsla av främlingskap.

Att andas är en allmängiltig process. Alla ryggradsdjur andas i stort sett på samma sätt. Alla levande varelser byter på ett eller annat sätt luft med sin omgivning. Detta är en av orsakerna till att andning har valts till meditationsobjekt. Meditatören råds att använda sin egen andningsprocess som ett redskap för att utforska och förverkliga sin egen medfödda känsla av sammanhang med resten av allt levande. Det betyder inte att vi ska blunda för alla skillnader runt oss. Skillnader finns. Det betyder helt enkelt bara att vi inte framhäver skillnaderna utan i stället betonar de allmängiltiga förhållandena. Den teknik som rekommenderas är denna:

När du mediterar och förnimmer något sinnesintryck, skall du inte fastna i det på det vanliga självcentrerade sättet. Du skall i stället undersöka hela varseblivningsprocessen. Du skall betrakta de känslor som uppstår och de mentala aktiviteter som följer. Du skall uppfatta de förändringar som sker i ditt eget medvetande som ett resultat. När du betraktar alla dessa företeelser måste du vara uppmärksam på det allmängiltiga i vad du ser. Den första varseblivningen kommer att sätta igång behagliga, obehagliga eller neutrala känslor. Det är en generell företeelse. Detta sker i andras sinnen lika väl som i ditt eget och du kommer att se detta klart. När du följer dessa känslor uppstår olika reaktioner. Du kanske känner begär, lust eller avundsjuka. Du kanske känner rädsla, skräck, oro, rastlöshet eller känner dig uttråkad. Dessa reaktioner är allmängiltiga. Notera dem bara och bedöm dem alla lika. Du skall finna att dessa rektioner är normalt mänskliga som uppstår hos vem som helst.

Träningen i att jämföra på det här sättet kan kanske först kännas tvunget och onaturligt men det är inte mer onaturligt än annat vi brukar göra. Det är bara mer obekant. Med träning byter vi ut detta vanemönster att göra jämförelser och det känns i det långa loppet mer naturligt. Resultatet blir att vi verkligen kommer att förstå människor och inte längre blir upphetsade över andras fel. Vi utvecklar harmoni med allt levande.


BOKENS INNEHÅLLSFÖRTECKNING