Kapitel 7

Minne

 

1. - På hur många sätt, Nagasena, uppstår minne?

- På sjutton sätt (Rhys David och L. B. Homer har sexton, men den burmesiska textversionen har sattararasa, sjutton), min kung. Det vill säga, genom personlig upplevelse som när någon som Ananda kan minnas sina tidigare liv (utan särskild utveckling), genom yttre hjälp som när andra påminner någon som är glömsk, genom någon händelse som varit betydelsefull som när en kung minns sin kröning eller någon kommer ihåg den första nivån av att ha övervunnit strömmarna, genom känsla från något som varit till behållning, som när någon minns något som gav glädje, genom känsla från något som varit till skada som när när någon minns något som gav smärta, genom likhet i utseende som när någon minns sin moder eller fader eller bror eller syster när han eller hon ser någon som liknar dem, genom olikhet i utseende som när någon minns någon när han eller hon ser någon som är olik dem, genom kunskap om yttrande som när någon påminns av andra, av ett tecken som när någon känner igen en dragande oxe genom att se brännmärket, genom styrka att komma ihåg som när någon manar på åter och åter, genom kunskap om stavning som någon som kan skriva kommer ihåg att en viss bokstav följer efter en annan, genom räkning som när räkenskapsförare löser uppgifter genom sin skicklighet med siffror, genom att lära utantill som recitatörer av texter kommer ihåg genom sin skicklighet i att recitera, genom meditation som när en munk minns sina tidigare liv, genom hänvisning till en bok som när kungar minns en bestämmelse som utfärdats tidigare genom hänvisning till en bok, genom ett löfte som när någon minns genom synen av deponerade varor omständigheterna under vilka de var lovade, eller genom association som när någon ser eller hör något minns andra saker som associeras med det.

2. - Du säger att en människa som lever ett ont liv under hundratals år kan, genom att tänka på Buddha i dödsögonblicket, återfödas bland gudarna, och att en god människa genom en enda ond handling kan födas i helvetet. Dessa två sker tror jag inte på.

- Vad tror du, min kung, skulle en tunn sten flyta på vatten utan en båt?
- Nej
- Men även ett vagnslass stenar skulle flyta i en båt. Så du skall tänka på goda handlingar som en båt.

3. - Strävar munkar efter att avlägsna förflutet, närvarande och kommande lidande?

- Nej, vi strävar så att detta lidande skall upphöra och inget annat lidande uppstå.
- Men finns det nu, Nagasena, något sådant som kommande lidande?
- Nej
- Då är ni ytterst skickliga att sträva efter att avlägsna det!
- Har rivaliserande kungar någonsin ställt upp för att strida mot dig, min kung?
- Ja det har de.
- Var det bara då som du gjorde förberedelser för strid?
- Inte alls. Allt detta hade gjorts i förhand för att avvärja fara.
- Men finns det nu, min kung, något sådant som kommande fara?
- Nej, vördade.
- Då är du ytterst skickliga att sträva efter att avlägsna det!
- Bra talat, Nagasena, du är skicklig i att svara.

4. - Hur långt borta är Brahmavärlden?

- Mycket långt borta, min kung,det skulle ta en klippa fyra månader att nå jorden från Brahmavärlden även om den föll 24 000 mil om dagen.
- Så varför kan en munk fara dit så snabbt med övernaturlig kraft?
- Var föddes du, min kung?
- Det finns en ö som heter Alasanda, där föddes jag.
- Hur långt är det härifrån?
- Omkring etthundra mil.
- Minns du något som du gjorde där?
- Ja, det gör jag.
- Så snabbt du har gått etthundra mil. Precis så kan munken genast nå Brahmavärlden genom övernaturlig kraft.

5. Kungen frågade

- Om en människa höll på att dö och återfödas i Brahmavärlden och i samma ögonblick en annan männniska höll på att dö och återfödas i Kashmir, vilken människa skulle anlända först?

- Hur långt härifrån är ditt hem?
- Etthundra mil.
- Och hur långt bort är Kashmir?
- Sex mil.
- Vilken av dem minns du snabbast?
- Båda likadant, vördade.- Precis så, min kung, dessa människor som höll på att dö i samma ögonblick skulle återdödas i samma ögonblick.

6. - Hur många upplysningsfaktorer finns det?

- Sju, min kung.
- Genom hur många faktorer blir man upplyst om sanningen?
- Genom en, utforskande av sanning, för inget annat kan förstås utan den.
- Varför sägs det då att det finns sju?
- Kan svärdet som är i skidan hugga något om det inte tas upp i handen?
- Nej, vördade.
- Precis så, min kung, utan de andra upplysningsfaktorerna kan utforskande av sanning kan man inte bli upplyst om sanningen.

7. - Vilken är störst, förtjänst eller brist?

- Förtjänst, min kung. Den som gör fel känner samvetskval och förstår sitt misstag, därför ökar inte brist. Men den som gör förtjänst känner inget samvetskval och glädje och fröjd uppstår och när hon så gläder sig, kommer hon sig väl till mods, lugn, känner sig nöjd, och genom att vara nöjd kommer sinnet lätt att bli koncentrerat, genom att vara koncentrerad kommer hon att se tingen som de verkligen är. På det sättet ökar förtjänst. Så förtjänst är mycket större. Brist är jämförelsevis obetydligt.

8. - Vilken är störst brist, medveten eller omedveten ond handling?

- Omedveten ond handling, min kung. (Alla onda handlingar är rotade i okunnighet så någon som gör fel medvetet kommer att känns samvetskval och rätta sig själv tidigare än en som är lurar sig själv)
- Då borde vi dubbelt straffa de som gör onda handlingar omedvetet.
- Vad tror du, min kung, Skulle en människa bli allvarligare bränd om hon tog tag i en rödglödgad järnboll utan att att veta att den var het än hon skulle bli om hon vetat?
- Hon skulle bli värre bränd om hon inte visste att den var het.
- Precis så, min kung är det med en människa som gör onda handlingar omedvetet.

9. Finns det någon som fysiskt kan färdas till Brahmavärlden eller till en annan världsdel?

- Ja, min kung, det finns. Lika lätt som du kan hoppa en kort sträcka genom att föresätta dig det i ditt sinne: ”Jag vill hamna där”, så kan också någon som har utvecklat försjunkenhet (jhana) färdas till Brahmavärlden.

10. - Finns det 50 mil långa ben?

- Ja, det finns en fisk i havet 250 mil lång, som har sådana ben.

11. - Är det möjligt att undertrycka andningen?

- Ja, det är det. Precis som det är möjligt att stoppa snarkning hos någon med outvecklat sinne genom att böja hans kropp så är det möjligt för någon med välutvecklat sinne att undertrycka andningen.

12. - Varför kallas havet för hav?

Därför att det är en lika blandning av salt och vatten. (Sama= lika, udda = vatten, samudda = hav)

13. - Varför har havet en enda smak?

- Därför att det varit så länge. (Precis som havet har en enda smak, smaken av salt, så har Dhamma en enda smak, smaken av befrielse)

14. - Kan man dissekera den subtilaste sak?

- Ja, min kung, Visdom kan dissekera varje subtil sak.
- Vad menas med varje subtil sak?
- Dhamma (i betydelsen fenomen eller tillstånd) är i allt subtilt. Dock är alla Dhammas inte subtila, en del är grova. Subtil och grov är bara begrepp. Vad som än är delbart kan det dissekeras av visdom. Det finns inget annat som kan dissekera visdom.

15. - Dessa tre, Nagasena, medvetenhet (vinnana), visdom (pañña) och själ (bhutasmin jivo), är de olika i sin natur eller bara till namnet?

- Min kung, att känna till kännemärket på medvetenhet och omdöme är visdomens kännetecken. En själ kan inte hittas.

16. - Den äldre sade:

- Något svårt har gjorts av Den Välsignade: urskiljandet av alla dess mentala betingelser som beror på ett sinnesorgan, påvisande att detta och detta är kontakt, detta är känsla, detta är varseblivning, detta är uppsåt och detta är sinnet (citta).
- Ge mig ett exempel.
- Om någon tar en handfull vatten från havet och smakar på det, skulle det kunna sägas: ”Detta vatten kommer från Ganges, detta från Jumna, detta från Gandak, detta från Sarabhu och detta från Mahi”. Svårare än detta är skillnaden hos dessa mentala tillstånd som medföljer vilket som helst av dessa sinnen,

Eftersom det var midnatt offrade kungen till Nagasena och kungen sade:
- Som ett lejon i en gyllene bur endast längtar efter frihet, så längtar jag efter munklivet men jag kommer inte att leva länge, så många är mina fiender.

Sedan reste sig Nagasena, sedan han svarat på Kung Milindas frågor, från sin sittplats och återvände till sin eremithydda. Inte långt efter att Nagasena hade gått, begrundade kung Milinda frågorna och svaren och drog slutsatsen:
- Allt frågades rätt av mig och allt besvarades på rätt sätt av Nagasena

Tillbaka till sin eremithydda begrundade Nagasena och drog slutsats på liknande sätt.