Kapitel 8

Lösning av dilemman (I)

 

Sedan kungen hade funderat hela natten på diskussionerna han haft med Nagasena, avlade han åtta löften: ”Under dessa sju dagar skall jag inte döma, jag skall inte hysa någon tanke på begär. hat eller villfarelse. Jag skall vara ödmjuk mot alla tjänare och anhöriga. Jag skall vaka noga över varje kroppslig aktivitet och på mina sex sinnen. Jag skall fylla mitt sinne med allomfattande kärlek för alla varelser”.

Sedan beslöt han att tala ensam med Nagasena och sade:
- Det finns åtta platser att undvika av den som vill diskutera djupt: områden utan stadga där spörsmål, väl övervägt, blir skingrade, mångordiga, kringspridda och inte leder till något, osäkra platser där sinnet blir stört av skräck och därför inte uppfattar meningen tydligt, stormiga platser där talet är otydligt. På isolerade platser finns det kanske tjuvlyssnare, på heliga platser kan diskussionsämnet kanske bli underhållande i förhållande till de seriösa omgivningarna, på en väg blir det kanske banalt, på en bro blir det ostadigt och böljande och på ett allmänt bad skulle det bli allmänt prat.

Det finns åtta slags människor, Nagasena, som duktiga på att förstöra diskussionen: den lystna, den arga eller vilseledda människan, den stolta, giriga, slöfocken, den enkelspåriga och den arma dåren – dessa åtta är förförstörare av högre resonemang.

Det finns, Nagasena, åtta orsaker till intelligensens utveckling och mognad: ökad ålder, ökat gott anseende, flitigt frågande, umgänge med en andlig vägledare, ens egen tankegång, diskussion, umgänge med dygdiga och att vistas på lämpliga platser. Denna plats har inga invändningar mot att diskutera och jag är en mönsterelev, jag är taktfull och min förståelse är fullt utvecklad.

Dessa, Nagasena, är en lärares tjugofem plikter mot sin aktningsvärde elev: Han måste alltid beskydda sin elev, låta honom veta vad han skall utveckla och vad han skall undvika, vad han skall taga på allvar och vad han inte skall bry sig om. Han skall informera honom om sömn, att behålla sin hälsa, vilken föda han skall ta emot och viken han skall rata, lära honom måtta i föda och dela med sig till honom av det han får i sin egen tiggarskål. Han skall uppmuntra honom när han är modfälld och råda honom lämpligt sällskap och byar och kloster att besöka. Han skall aldrig tillåta sig att prata skämtsamt eller dåraktigt med honom. När han sett något felaktigt, skall han ha tålamod med honom. Han skall vara strävsam, en som följer föreskrifterna, värd respekt och med öppet hjärta. Han skall betrakta honom som en son, sträva efter att hjälpa honom framåt, göra honom stark i kunskap, älska honom, aldrig svika hans behov. aldrig försumma någon plikt och hjälpa honom tillbaka till den rätta vägen när han gjort misstag.

- Det finns, min kung, dessa tio egenskaper för en lekman, han skall dela Ordens glädje och sorg, ha Dhamma som sin vägledning, glädjas åt att ge så gott han kan, sträva efter att återupprätta religionen om den är i förfall. Han har rätt förståelse och efter att ha blivit fri från upphetsning över att fira högtider, springer han inte runt efter en annan lärare ens för sitt liv. Han är uppmärksam på sina tankar, ord och handlingar, gläds åt harmoni och är fördomsfri. Då han inte är en hycklare, tar han sin tillflykt till Buddha, Dhamma och Sangha. Alla dessa egenskaper finns hos dig, därför är det rätt och riktigt att du när du ser förfallet i erövrarnas religion önskar dess välgång. Jag låter dig fråga vad du vill.