Om Kung Milindas frågor

Innehållsförteckning längst ner

Vid sidan av Tipitaka skrevs  ett stort antal postkanoniska verk på pali. Det första hette
Milinda-pañhâ, "Milindas frågor", som skrevs ca 100 f.Kr.och handlar om samtal mellan den lärde munken Nâgasena och den grekiske kungen Menandros (på pali Milinda), som regerade i Baktrien 155 eller 150 f.Kr.
i nordvästra hörnet av den indiska subkontinenten. Kungen ställde frågor om buddhismens filosofi, psykologi och etik.

Boken har blivit översatt till engelska 1890 och 1969. Båda dessa översättningar är skrivna på ett litterärt språk med ordagranna översättningar och därför mest avsedda för vetenskapen.

Bhikkhu Pesalas verk är en fri tolkning i sammandragen form. Stommen är densamma som originalets men till exempel har en rad liknelser minskats.

Frågorna täcker de flesta av de frågor som västerlänningar ställer, som till exempel "Om det inte finns en själ - ett jag - Vad återföds då?" och "Om det inte finns någon själ - ett jag - vem talar till dig nu?"

 

Om bhikkhu Pesala

 

Bhikkhu Pesala, född i England ordinerades 1979 av Mahasi Sayadaw från Burma som då var i England för att undervisa om vipassanameditation. Bhikkhu Pesala har skrivit många böcker. 1995 grundade han "Association for Insight Meditation".

 

 

ÖVERSATTA KAPITEL

Kap 1 Själen
Kap 2 Återfödelse
Kap 3 Tidens början
Kap 4 Sinnesgrunder

Kap 5 Buddha
Kap 6 Bindning
Kap 7 Minne
Kap 8 Lösning av dilemman (I)

1. Visa vördnad för Buddha
2. Buddhas allvetande
3. Devadattas ordination

4. Orsaker till jordskalv