Kapitel 5

Buddha

 

1. - Har du eller dina lärare sett Buddha?

- Nej, store kung.
- Då Nagasena, finns ingen Buddha!
- Har du eller din fader sett floden Uha (Ganges källa) i Himalaya?
- Nej, vördade.
- Skulle det då vara riktigt att säga att det inte finns någon flod Uha?
- Du är skicklig i att svara, Nagasena.

2. - Är Buddha ojämförlig?

- Ja, det är han.
- Men hur kan du veta det om du aldrig har sett honom?
- Precis som de som aldrig har sett havet kan veta hur stort det är eftersom fem stora floder rinner ut i det men det ändå inte höjer sig, så vet jag att Buddha är ojämförlig när jag tänker på dessa ypperliga lärare som jag har sett, men som endast är hans lärjungar.

3. - Hur kan andra veta att Buddha är ojämförlig?

- För länge sen fanns en mästare i skrivkonsten som hette Tissa Thera. Hur kan folk veta om honom?
- Genom hans skrifter.
- Just så, min kung, den som ser Dhamma undervisad av Den Välsignade kan veta att han är ojämförlig.

4. - Har du, Nagasena, sett vad sanningen är?

- Vi lärjungar, min kung måste leda oss själva när det gäller reglerna som framfördes av Buddha.

5. - Kan det finnas återfödelse när det inte finns själavandring?

- Ja, det kan det, precis som en människa kan tända en oljelampa från en annan men inget flyttar från en lampa till en annan, eller som en elev kan lära en strof utantill från en lärare, men strofen själavandrar inte från lärare till elev.

6. Sedan frågade Milinda igen:
- Finns det sådant som ”Den som vet” (vedagu)?

- Inte i yttersta mening. (Det finns två nivåer av sanning, konventionell och yttersta sanning. I konventionell mening skulle det vara fel att säga att en person inte existerar, men i yttersta mening är det rätt. I verkligheten finns det bara en kontinuerlig föränderlig ström av sinne och materia, som vi missuppfattar som en person)

7. - Finns det någon varelse som själavandrar från sin kropp till en annan?

- Nej det finns inte.
- Om det var så, skulle det inte kunna bli en flykt från resultatet av onda handlingar?
- Ja, det skulle finnas en flykt om de inte återföddes men kunde inte finnas om de återföddes. Detta sinne och kropp orsakar handlingar som antingen är rena eller orena, och på grund av detta kamma orsakas ett annat sinne och kropp genom återfödelse. Därför är detta sinne och kropp inte fria från dess onda handlingar.
- Ge mig ett exempel.
- Om en tjuv skulle stjäla en annans mangofrukter, skulle han förtjäna att straffas.
- Visst skulle han det.
- Men mangofrukterna som han stal var inte de som ägaren planterat. Varför skulle han förtjäna straff?
- Därför att dessa som han stulit var resultat från andra.
- Just så, min kung, detta sinne och kropp orsakar handlingar som antingen är rena eller orena, och på grund av detta kamma orsakas ett annat sinne och kropp genom återfödelse. Därför är detta sinne och kropp inte fria från dess onda handlingar.

8. - När onda handlingar utförs av en sinnes-och kroppsprocess, varför finns de kvar?

- Handlingarna följer dem, min kung, som en skugga som aldrig försvinner. Men man kan dock inte peka ut dem och säga: ”Dessa handlingar finns här eller där” precis som frukterna från ett träd inte kan pekas ut innan de frambringas.

9. - Skulle den som just skall återfödas veta det?

- Ja, det skulle han, precis som en bonde som sår på marken och ser att det regnar bra, skulle veta att skörd kommer att frambringas.

10. - Finns det en sådan människa som Buddha?

- Ja.
- Kan det visas att han finns här eller där?
- Den Välsignade är död och inget återstår för att forma en annan individ. Man kan inte visa att han finns här eller där, precis som man inte kan visa att flamman från en eld som slocknat finns här eller där. Dock kan hans historiska existens bli känd genom att visa på lärans kropp (Dhammakaya) som förkunnades av honom.