Senaste tillägg 06-11-18                           
                                                                                                      

 PALI - ETT SPRÅK    
                                                                                                                                                                              Buddhistflaggan  

                                                                                  

Grunden för theravadabuddhismen är den samling texter på palispråket som kallas Tipitika (tre korgar) eller Palikanon. De hade bevarats i muntlig tradition tills de omkring 83 f Kr skrevs ner på pali av munkar på Sri Lanka. Pali var ett språk som talades i Indien på Buddhas tid. Det anses vara nära besläktat med magadhi, som Buddha antagligen talade, och även med sanskrit.

''Pali'' är den mest kända varianten av medelindiskan ([[prakrit]]) och [[buddhism]]ens äldsta källspråk. Buddha själv undervisade på minst en variant av prakrit, förmodligen flera. Efter hans död redigerades han tal (först muntligt i Indien, cirka fyrahundra år senare skriftligt på Ceylon) på en standardiserad prakrit som man helt enkelt kallade "textspråket" - på detta språk ''pâli-bhâsa'', senare förkortat till ''pâli'' (som alltså egentligen betyder "text"). Från http://sv.wikipedia.org/wiki/Pali
Gunnar Gällmos version

Det finns många uppfattningar om varifrån pali egentligen härstammar.
En lärd artikel på engelska om pali finns här http://www.zencomp.com/greatwisdom/ebud/ebsut059.htm

Brahminerna, hinduismens präster använde sanskrit som religiöst skriftspråk Både pali och sanskrit tillhör den indo-europeiska språkstammen och är alltså släkt med svenska, engelska, tyska, latin och sinhala, ett av språken i Sri Lanka. Precis som latin är det ett dött språk, men används alltså som språk inom theravadabuddhismen till exempel vid recitationer. 

Det är naturligtvis inte nödvändigt att lära pali för att praktisera buddhism. Men det underlättar förståelsen av läran, eftersom ett paliord ofta uttrycker ett vidare begrepp än en översättning kan ge.  

Pali i romansk skrift har några annorlunda ljudbeteckningar. Ett är â (ska egentligen vara ett rakt streck över a:et), uttalas som a i svenska ande, ett vanligt a uttalas (ibland) som e i svenska ande. Ett annat är ñ (uttalas som det spanska ñ). I paliordlistor har dessa tecken egen plats i alfabetet men för enkelhetens skull placeras de nedan som vanligt a och n.

Tre vanliga begrepp i den buddhistiska läran är

Dhamma - Kamma  - Nibbana (pali)
Dharma  -  Karma  - Nirvana (sanskrit)
 

En liten paliordlista:

a
anattâ = icke-jag, dvs motsatsen till "själ"
anicca =  förgänglighet
arahant = en person som nått upplysning
atthangika-magga = den åttafaldiga vägen

b
bhâvanâ = andlig utveckling, meditation

c
citta = sinne, medvetande

d
dâna = gåva
dhamma = (sanskrit darma) läran 
dukkha = lidande

i
iddhi = kraft, övernaturlig kraft

j
jhâna = ett trancetillstånd i meditation. Det finns 8 grader av jhãna

k
Kamma= (sanskrit karma) handlande, gynnsamt eller ogynnsamt
karunâ = medkänsla
kilesa = egenskaper som inte är gynnsamma för andlig utveckling

l
loka = värld

m
magga = väg
mettâ = allomfattande kärlek
muditâ = osjälvisk glädje

n
nâma = sinne, det psykiska
nibbâna =  (på sanskrit nirvana) "frihet från begär"

p
paññâ = visdom

r
rupa = det kroppsliga

s
samâdhi = koncentration i meditationen på ett objekt t ex andningen, ett mantra, ett objekt
samsâra = återfödelsens hjul
sanga = Buddhas efterföljare
sila = etik

t
tanhâ = begär
tathâgata = den Perfekte. Buddhas beteckning på sig själv
tiratana =  de tre juvelerna: Buddha, dhamma, sanga
tisârana = den trefaldiga tillflykten

u
upâdâna = fastklamrande (vid begär, tankar och åsikter)
upekkhâ = sinnesro

v
vihâra = där munkar bor
vipassanâ = insiktsmeditation

Text: Kerstin Jönhagen