THERAVADA 

 

Theravada betyder 
"de äldstes lära". Hundra år före Kristus grundade kung Asokas son, Mahinda klostret Mahavihara i Anuradhapura, Sri Lanka. De munkar som levde där blev kända som "theravadins". Theravadabuddhismen spreds och praktiseras nu i Sri Lanka, Thailand, Burma, Laos, Cambodja och delvis i Vietnam. 


Tipitaka skrevs omkring år 83 f Kr ner på palmblad i Sri Lanka.

 

Grunden för theravadabuddhismen 
är den samling texter pali som kallas Tipitaka (tre korgar) eller Palikanon.
Tre månader efter Buddhas död (543 f Kr) hölls ett första kyrkomöte. Ananda, Buddhas kusin och den mest hängivne av hans munkar och Upali, en annan av Buddhas lärjungar reciterade inför församlingen alla de tal de hört under Buddhas 45 års undervisning. Därför börjar suttor ofta med "Evam me suttam" - detta har jag hört.
Upalis recitation av Vinaya - det som rörde de dagliga reglerna inom Sanghan - godtogs som Vinaya Pitaka
Anandas recitation av Dhamma kom att kallas Sutta Pitaka. Den består av en samling samtal mellan Buddha och några få av hans närmaste lärjungar. Den är theravadabuddhismens centrala lära. Där ingår också den välkända Dhammapada, en av de få theravadatexter som finns översatt till svenska.

Abhidhamma Pitaka tillkom på det Tredje kyrkomötet år 250 f Kr. Huvudinnehållet i Sutta Pitaka omarbetades till en systematik för att utforska sinnets och materians natur.
Det är alltså dessa tre Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka och Abhidhamma Pitaka som utgör Tipitaka. Uppställning av Tipitaka

Tipitaka skrevs omkring år 83 f Kr ner på palmblad i Sri Lanka.

Grunden i theravadabuddhismen 
är De Fyra Ädla Sanningarna; sanningen om lidande, lidandets uppkomst, lidandets upphörande och vägen till lidandets upphörande som är Den Ädla Åttafaldiga Vägen. I Den Ädla Åttafaldiga vägen undervisar Buddha i en träningsmetod som omfattar
etik
(rätt tal, rätt handlande, rätt levnadssätt)
sinnets rening
(rätt strävan, rätt uppmärksamhet, rätt koncentration)
visdom
(rätt uppfattning, rätt förståelse).

Ibland kallas theravada också för "den sydliga skolan" till skillnad från "den nordliga skolan" med en buddhism som utvecklades i Kina, Tibet, Japan och Korea, den som kallas mahayana.


Mahayana utvecklades ca 500 år efter Buddhas död. Centralt i Mahayana är boddhisattvaidealet. I tidigare buddhism (och i theravada) innebär boddhisattva den blivande Buddhans (pali: bodisattha) tidigare existenser. Mahayana använder termen boddhisattva om en människa som lovat att inte inträda i Nirvana förrän hon lett alla varelser till upplysning och Nirvana. 


"Buddha talade inte om olika traditioner - han talade om sinnets natur"
Citat från ett tal vid Vesakfirandet i Brygghuset maj 1999

Buddha själv kallade religionen han stiftade för Dhamma-vinaya - läran och disciplinerna med hänsyftning på den etiska och andliga träning han undervisade om.

Text:Kerstin Jönhagen


"The World Fellowship of Buddhists" beslöt enhälligt år 1950 i Colombo, Sri Lanka att termen "hinayana" skulle rensas bort när theravadabuddhistiska skolor avses.

What is Theravada? Maung Kyauk Seinn
http://www.budsas.org/ebud/ebdha136.htm

De olika buddhistiska traditionernas utbredning Karta 2
Många traditioner, text av Kåre A. Lie