BUDDHISTISKA SYMBOLER 

Blad från ett bodhiträd

BODHITRÄDET

 

Paliordet bodhi (kommer från roten av ett verb som betyder att vakna upp, att förstå) betyder uppvaknande, upplysning, den högsta kunskapen.

bodhi-trädet, enligt buddhistisk tradition det träd under vilket buddhor blev upplysta; trädets art varierar. Buddha Shakyamuni (Siddharta) skall ha blivit upplyst * när han suttit sju dagar under ett tempelfikonträd (Ficus religiosa) vid Buddh Gaya. Enligt en tradition från Sri Lanka fördes en stickling av detta träd av en nunna (som uppges vara Ashokas dotter) till Anuradhapura, planterades och står där fortfarande som centrum för den buddhistiska kulten på ön. Nedfallna blad plockas upp och vårdas ömt. Pilgrimer vattnar trädet med vatten eller mjölk Ett bodhiträd finns i regel vid alla buddhistiska kloster i hela Sydasien.
Källa: Nationalencykiopedin © Bokförlaget Bra BöckerAB 19971998

 

DEN INTERNATIONELLA BUDDHISTFLAGGAN

 

Den buddhistiska flaggan skapades år 1885 som en symbol för tro och fred. Det utseende flaggan har i dag accepterades så småningom i många buddhistiska länder. Under World Fellowships of Buddhists generalkonferens invigning 1950 i Sri Lanka antogs enhälligt flaggan som den Internationella Budddhistflaggan.

Flaggan har sex färger, blå, gul, röd, vit, orange + (en för ögat osynlig) blandning av dessa färger.
De horisontella banden symboliserar alla världens människor som lever i harmoni och de vertikala symboliserar evig frid.

Budddhistflaggan  avser att symbolisera buddhismens speciella kännetecken. De sex färgerna är de färger, auran som strålade ut från Buddhas kropp genast efter att han nått Upplysningen under bodhiträdet.

Blå: den allomfattande medkänslan för alla varelser
Gul
: medelvägen som ger balans och frihet

Röd: den välsignelse som dhamma ger
Vit: den renhet och frihet Buddhas lära ger
Orange: den orubbliga visdom Buddas lära ger
Den sjätte färgen: den allmängiltiga sanningen i Buddhas lära

 

HJULET

När Buddha efter sin upplysning höll sin första predikan för de fem asketerna, talade han om "De fyra ädla sanningarna" och om "Den åttafaldiga vägen". Och så satte "den Välsignade den fulländade Lärans hjul i rörelse"


Hjulet är också symbol för samsãra, kretsloppet i födelse, död och återfödelse

De fyra ädla sanningarna
Samsara

 

LOTUSBLOMMAN

Lotusen är inom buddhismen symbol för andlig utveckling. Den har rötterna i dyn, växer uppåt genom grumliga vatten och blommar i solen och himlens ljus. Den är symbolen för den insikt som leder från återfödelsernas kretslopp till Nibbana...

Liksom en ljuvligt doftande lotus,
en fröjd för sinnet.
kan växa på en avskrädeshög vid en landsväg -

På samma sätt lyser
en elev till den sant upplyste
genom sin vishet i den förblindade mängden,
som ej är bättre än avskräde

Dhammapada 58-59
                                              

Som en lotus klar och underbar
ej solkad av vattnet
så solkas jag ej av världen
därför, brahmin, är jag Buddha

Anguttara Nikaya II.9                                                       

 

 

STUPA

En stupan eller dagoba som det kallas i Sri Lanka, innehåller någon relik från Buddha eller någon annan upplyst person. Stupan finns inom alla riktningar inom buddhismen. I Japan kallas den pagod. Grundformen på en stupa är den samma överallt. Stupan är alltså en plats för reliker, men den har också stor symbolisk betydelse. Symboliken är olika beroende på tradition, men syftar på Buddhas lära.
Man kan själv skapa sin egen symbolik och till exempel låta de fyra plattor som utgör fundamentet på bilden symbolisera de Fyra Ädla Sanningarna och vägen till toppen den andliga utvecklingen och slutligen toppen Nibbâna.
Nästan längst upp brukar stupan bilda en parasollform. Parasollen var i gamla tider en symbol för en furste och betydde makt. Men kan också vara symbol för beskydd

 

TRE ONDA RÖTTER

 

Denna bild används ofta i centrum i tibetanska s.k. tankas som
symbol för de tre skadliga rötterna: begär (tuppen) hat (ormen) okunnighet (grisen)
som håller oss kvar i Samasara, kretsloppet av födelse, död och återfödelse

 

Detta har jag hört har sagts av den Välsignade: Det finns tre rötter som är skadliga Vilka tre? Begär är en rot, som är skadlig, hat är en rot, som är skadlig, okunnighet är en rot, som är skadlig. Dessa är de tre rötterna som är skadliga.

Begär, hat, okunnighet förgör
den människa i vars ondskefulla sinne
dessa uppstår
precis som frukten uppstår
hos bambun

Itivuttaka nr 50.
(Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från www. accesstoinsight.org)