Den Välsignade sade en gång:

- Dessa sex betingelser för att ena vilket samhälle som helst bör man påminna sig. Vilka sex?

1 Vänskapligt beteende både offentligt och privat
2 Vänskapligt tal både offentligt och privat
3 Vänskapliga tankar både offentligt och privat
4 Att dela vinster även intill minsta bit mat
5 Etisk harmoni, att alla respekterar samma etiska regler
6 Harmoni i inställning, att alla delar samma allmänna inställning

Dessa sex betingelser skall begrundas och vara påminnelse för både personlig och social harmoni

Anguttara Nikaya

När Banzan (Kumazawa Banzan (1619-91) gick omkring på torget råkade han få höra  ett samtal mellan en slaktare och hans kund: "Ge mig det bästa stycke kött som du har" sade kunden. "Allt i min butik är det bästa", svarade slaktaren. "Du kan inte hitta något köttstycke som inte är det bästa."

Av dessa ord blev Banzan Upplyst

 

KORTA CITAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bland tigrar, lejon, leoparder och björnar vistades jag i skogen.
Ingen fruktade mig, och jag ingav inte skräck hos någon.
Hugsvalad av sådan allomfattande vänskaplighet fann jag välbehag i skogen
och fann stor förtröstan i ljuvlig tyst enslighet.
Suvanna-sama Jataka 540

Olika vindar kommer från alla håll. Några är friska, några bemängda med stoft några är kalla eller varma, andra hårda vindar eller mild bris. På samma sätt uppstår känslor i kroppen – behagliga, obehagliga eller neutrala. När den som mediterar betraktar känslorna som han betraktar vindarna, hur de kommer och försvinner, friska, eller bemängda med stoft, hårda vindar eller mild bris, kommer han att fullständigt förstå dem och bli fri från beroende av dem. När han förstår känslorna fullständigt, kommer han att se bakom den betingade världen.
Samyutta Nikaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är skönt med vänner
då svårigheter uppstår.
Det är skönt att vara förnöjsam i allt.
Det är skönt vid livets slut
att ha gjort gott.
Det är skönt att lämna
allt lidande bakom sig.
Dhammapada 331

 

 

Känslor kommer och försvinner
som molnen i stormig sky.
Medveten andning är mitt ankare.
Thich Nhat Hanh

 

 

 

 

Varje dag kan betraktas som ett helt levnadslopp eftersom vi bara kan leva en dag i taget, den föregående har försvunnit och den framtida kommer kanske, kanske inte. Bara denna återfödelse, denna dag, denna stund är viktig.
Ayya Khema

Tänk så om denna flytande värld:
En stjärna i gryningen
En bubbla i strömmen
En blixt i ett sommarmoln
Ur Diamantsutran

"Fred, harmoni"

Fullkomlig lycka
är frånvaron av
strävan efter lycka
Chuang-Tse

 

 

                                           

 

 

 

 


                                           

 

Den som känner andra
är vis.
Den som känner sig själv
är upplyst
Lao Tzu