KORTA CITAT

 

Om relikdyrkan

 


I stupan förvaras reliker
 

... Detta har jag hört. Vid ett tillfälle vistades Den Välsignade i Anathapindikas kloster nära Savatthi i Jetalunden. Den Välsignade vände sig till munkarna:

- Munkar, bli arvtagare till min lära och inte arvtagare till det som hör till mina fysiska ting. Av medkänsla med er: bli arvtagare till min lära och inte arvtagare till det som hör till mina fysiska ting.

Munkar om ni blir arvtagare till det som hör till mina fysiska ting och inte arvtagare till min lära blir ni genom det varningsexempel: ”Lärjungarna till Läraren förblir arvtagare till det som hör till fysiska ting och inte arvtagare till läran”. På så vis blir jag också Läraren som lämnat i arv till lärjungarna mina fysiska ting och inte min lära.

 Munkar, bli arvtagare till min lära och inte arvtagare till det som hör till mina fysiska ting och bli på sätt bli ett gott föredöme: ”Lärjungarna till Läraren förblir arvtagare till läran och inte arvtagare till det som hör till mina fysiska ting”. På så vis blir jag också Läraren som lämnat i arv till lärjungarna min lära och inte mina fysiska ting.

Därför munkar, förbli arvtagare till min lära och inte arvtagare till det som hör till mina fysiska ting. Av medkänsla med er: bli arvtagare till min lära och inte arvtagare till det som hör till mina fysiska ting...

Ur Majjhima Nikàya I.
1. 3. Dhammadàyàdasutta